Sneller en Sjoerdsma (D66) vragen in brief naar plenaire behandeling Wietwet kort na zomerreces

"Tegen deze achtergrond zouden wij het zeer waarderen als de plenaire behandeling van het voorstel kort na het zomerreces plaats zou kunnen vinden," aldus Sneller en Sjoerdsma.

0
aanmelding wietproef wietexperiment experiment gesloten coffeeshopketen assortiment jef martens analyse wietproef loting project c
- Advertentie -

Eerder deze week op dinsdag 22 juni hebben D66 Tweede Kamerleden Joost Sneller en Sjoerd Sjoerdsma een brief gestuurd (klik voor pdf) aan de voorzitter van de commissie Justitie & Veiligheid van de Eerste Kamer met daarin de vraag om de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Gesloten coffeeshopketen (34.165, ook wel Wietwet genoemd) kort na het zomerreces te laten plaatsvinden.

Update, 29 juni:

Brief van de Tweede Kamerleden Sneller en Sjoerdsma (D66) inzake initiatiefwetsvoorstel Gesloten coffeeshopketen (Wietwet)

In de brief van 22 juni valt te lezen:

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Gesloten coffeeshopketen (34.165) van onderstaande leden van de Tweede Kamer.

Graag geven wij hierbij gehoor aan uw verzoek van 15 juni 2021 om verdere informatie van de nieuwe initiatiefnemers omtrent de verdere behandeling de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Gesloten coffeeshopketen (34.165).

De vorige initiatiefnemer heeft in haar memorie van antwoord d.d. 4 maart 2021 reeds laten weten de behandeling met ambitie voort te willen zetten en onnodige vertraging te willen voorkomen. De nieuwe initiatiefnemers sluiten zich graag aan bij die woorden.

Tegen deze achtergrond zouden wij het zeer waarderen als de plenaire behandeling van het voorstel kort na het zomerreces plaats zou kunnen vinden.

We zijn dan ook zeer benieuwd wat hier van gaat komen. Als het aan Rutte III ligt (kabinet VVD, D66, CDA en CU), dan komt die Wietwet er niet voordat het Experiment Gesloten Coffeeshopketen is afgerond, schreven we eerder al in een analyse.

Maar we zijn blij om te zien dat Sneller en Sjoerdsma toch de handschoenen opnemen en het werk van Els Borst, Magda Berndsen en Vera Bergkamp (in die volgorde) voort te zetten. Hoe dan ook: het initiatiefwetsvoorstel Gesloten coffeeshopketen leeft nog.