Start overgangsfase wietexperiment Q1 2024, toevoeging elfde gemeente

Welke gemeente het precies om gaat maken ze niet duidelijk in de brief.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

Vorige week vrijdag kwam zoals verwacht een brief na de ministerraad over de voortgang van het Experiment gesloten coffeeshopketen van de ministers Kuipers (VWS) en Yeşilgöz-Zegerius (JenV). Daarin maken ze kenbaar dat ook starten met de overgangsfase in het tweede kwartaal van 2023 niet haalbaar is zoals eerder aangekondigd in een brief van afgelopen 30 maart. Wel geven ze nog steeds te werken aan de uitbreiding van het wietexperiment met een elfde gemeente.

Geen duidelijkheid welke gemeente, maar uitbreiding wietexperiment behoort nog steeds tot de planning

Welke gemeente het precies om gaat maken ze niet duidelijk in de brief. In ieder geval niet Utrecht.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht heeft besloten, ondanks eerdere interesse vanuit het college en de gemeenteraad, zich niet te melden voor het Experiment gesloten coffeeshopketen.

Wel zijn er twee andere gemeenten die interesse hebben, waar ze uiteindelijk nu nog met een daarvan in gesprek zijn.

De burgemeesters van twee grote gemeenten hebben interesse in deelname kenbaar gemaakt, ieder onder voorbehoud van een voorwaarde die een afwijking betekent van het kader voor de huidige tien deelnemende gemeenten. Na overweging van de consequenties voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van een eventuele aanpassing van de voorwaarden, gaan we deelname door één gemeente verder uitwerken.

Ook geven ze aan dat de toevoeging van de elfde stad niet tot extra vertraging zal leiden.

Ons uitgangspunt is dat de toevoeging van de extra gemeente niet tot vertraging van de start van de experimenteerfase leidt. Voor de zomer is gewerkt aan de wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen, die toevoeging van een extra gemeente aan het experiment mogelijk maakt. Dit wetsvoorstel, dat uw Kamer op korte termijn zult ontvangen, biedt de grondslag voor deelname door een elfde gemeente.

Start overgangsfase ‘in eerste kwartaal 2024’

Voor velen zal het geen verassing zijn dat ook volgend jaar nog niet zal kunnen worden gestart met de overgangsfase. Telers hebben moeite met de locatie, (bouw-)vergunningen en bankrekeningen zo valt te lezen in de brief.

Telers geven aan zelf meer tijd nodig te hebben voor lokale vergunningprocedures, interne bedrijfsprocessen en vanwege de exponentiële toename van de investeringskosten vanwege de inflatie en de verhoogde energie- en bouwkosten.

Het eerste kwartaal van 2024 wordt daardoor nu gezien als haalbaar startmoment.

Op basis van de meest recente informatie die wij van telers hebben ontvangen, verwachten we dat in het eerste kwartaal van 2024 het eerste moment zal zijn, waarop de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde hennep en hasjiesj voldoende is. We gaan ervanuit dat dit kwartaal een haalbaar startmoment is en zetten ons waar dat kan in om de start van de overgangsfase in het eerste kwartaal van 2024 te kunnen realiseren.

Mogelijk alvast experiment in een experiment

Ook reppen ze in de brief over de mogelijk eerdere levering van telers die al gereed zijn aan de coffeeshops zoals ze eerder al aangaven in november.

Nu het startmoment niet in 2023 kan plaatsvinden, kijken we of een alternatief
mogelijk is om op kleinere schaal toch in 2023 te starten met levering aan coffeeshops. Daarbij sluiten we aan bij een initiatief vanuit de betrokken Brabantse burgemeesters bij het experiment om te bezien of er, vooruitlopend op de start van de overgangsfase, eerder geleverd kan worden aan coffeeshops door de telers die gereed zijn. Gedurende deze aanloopfase kunnen telers de producten beter afstemmen op de wensen van de consument. Ook kan getest worden met het verplichte beveiligd vervoer en het track & trace systeem.

Iets wat de burgemeesters van Breda en Tilburg maar al te graag zouden willen zien.

Mogelijke uitbreiding testen op contaminanten en uitstel evaluatie

Verder laten ze weten te onderzoeken of naar aanleiding van een technische briefing om een extra analyse van contaminanten (aflatoxines, microbiologie, gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen) te gaan uitvoeren tijdens het experiment.

Afsluitend gaven ze ook aan dat de eerste evaluatie niet kan plaatsvinden in 2024 als er pas in het eerste kwartaal kan worden gestart. Wanneer de rapportage over de eerste meting wel beschikbaar is, konden ze echter nog niet zeggen.