Studie: gebruik van cannabis door mensen voor het eerst 12.000 jaar geleden

De onderzoekers verzamelden 110 volledige genomen die het volledige spectrum bestrijken.

0
autoflower grow diaries urban-gro

Dat cannabis al een tijdje door mensen werd gebruikt wisten we al, maar 12.000 jaar? Een nieuwe studie, die afgelopen vrijdag werd gepubliceerd in het Science Advances journal, heeft hier bewijs voor gevonden.

110 volledige cannabis genomen onderzocht

De onderzoekers verzamelden 110 volledige genomen die het volledige spectrum bestrijken van in het wild groeiende planten, landrassen, historische cultivars en moderne hybriden van planten die voor hennep- en drugsdoeleinden worden gebruikt.

Met het onderzoek indentificeerden ze “de tijd en de oorsprong van domesticatie, post-domesticatie divergentiepatronen en de huidige genetische diversiteit”.

“(…)cannabis sativa voor het eerst gedomesticeerd in de vroege neolithische tijden in Oost-Azië(…)”

“We laten zien dat cannabis sativa voor het eerst werd gedomesticeerd in de vroege neolithische tijden in Oost-Azië en dat alle huidige hennep- en drugscultivars afweken van een voorouderlijke genenpool die momenteel wordt vertegenwoordigd door wilde planten en landrassen in China,” schrijven de onderzoekers.

De studie werd geleid door Luca Fumagalli van de Universiteit van Lausanne en er waren wetenschappers uit Groot-Brittannië, China, India, Pakistan, Qatar en Zwitserland bij betrokken.

Gebruik van cannabis meer dan 12.000 jaar oud

“Onze genomische datering suggereert dat vroege gedomesticeerde voorouders van hennep- en drugssoorten afweken van basale cannabis”, ongeveer 12.000 jaar geleden, “wat erop wijst dat de soort al in het vroege Neolithicum was gedomesticeerd”, schrijven de onderzoekers.

“In tegenstelling tot een algemeen aanvaarde opvatting, die cannabis associeert met een Centraal-Aziatisch centrum voor de domesticatie van gewassen, zijn onze resultaten consistent met een enkele domesticatie-oorsprong van cannabis sativa in Oost-Azië, in overeenstemming met vroeg archeologisch bewijs.”

“(…)ongekende basis van genomische bronnen voor doorlopend moleculair kweken en functioneel onderzoek(…)”

Verder schrijven ze dat sommige van de wilde planten die momenteel in China worden gevonden, de naaste afstammelingen zijn van de voorouderlijke genenpool waaruit hennep- en cannabis-variëteiten sindsdien zijn voortgekomen.

“Het is aangetoond dat Oost-Azië een belangrijke oude hotspot van domesticatie is voor verschillende gewassoorten (…) onze resultaten voegen dus een nieuwe bewijslijn toe”, aldus de studie.

“Onze resultaten bieden ook een ongekende basis van genomische bronnen voor doorlopend moleculair kweken en functioneel onderzoek, zowel in de geneeskunde als in de landbouw.”

De studie, zeiden ze, “biedt ook nieuwe inzichten in de domesticatie en wereldwijde verspreiding van een plant met uiteenlopende structurele en biochemische producten in een tijd waarin er een hernieuwde belangstelling is voor het gebruik ervan, als gevolg van veranderende sociale attitudes en bijbehorende uitdagingen voor zijn juridische status in veel landen.”