Voorlopig geen nieuwe coffeeshops op Utrechtse bedrijventerrein Nieuw Overvecht en Amsterdamsestraatweg

De komende drie jaar zullen geen nieuwe coffeeshops worden toegestaan op het Utrechtse bedrijventerrein Nieuw Overvecht en de Amsterdamsestraatweg.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

In een poging om ondermijnende criminaliteit te bestrijden, heeft burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht besloten dat er de komende drie jaar geen nieuwe coffeeshops zullen worden toegestaan op bedrijventerrein Nieuw Overvecht en de Amsterdamsestraatweg. De maatregel is ingevoerd omdat deze gebieden als kwetsbaar worden beschouwd voor drugsgerelateerde criminaliteit en bijbehorende overlast. De afgelopen jaren zijn er in beide gebieden diverse incidenten geweest die de openbare orde verstoorden.

Beperking als brede gemeentelijke aanpak

Deze tijdelijke beperking maakt deel uit van een bredere strategie van de gemeente Utrecht om ondermijning tegen te gaan.

Eerder is er al een soortgelijke maatregel genomen voor de Amsterdamsestraatweg, maar vanwege het huidige veiligheidsbeeld acht de gemeente het noodzakelijk om deze bescherming te verlengen.

Om te voorkomen dat de problemen van de Amsterdamsestraatweg zich verplaatsen naar naburige gebieden, heeft de gemeente besloten om een groter gebied onder de maatregel te laten vallen.

Economische overwegingen en toekomstperspectief

Naast de kwetsbaarheid voor criminaliteit, spelen ook economische overwegingen een rol bij de tijdelijke stop op nieuwe coffeeshops.

De gemeente vreest dat investeringen in de verbetering en verduurzaming van gebouwen in de getroffen gebieden kunnen achterblijven, omdat vastgoedeigenaren liever investeren in gebieden zonder coffeeshops.

Op bedrijventerrein Nieuw Overvecht lopen momenteel twee aanvragen voor nieuwe coffeeshops, maar deze worden voorlopig aangehouden. De aanvragers hebben de keuze om te wachten totdat hun aanvragen weer in behandeling worden genomen of om een andere locatie te zoeken.

De gemeente benadrukte dat het niet de bedoeling is om voor altijd geen nieuwe coffeeshops toe te staan op deze locaties. De maatregel is tijdelijk en bedoeld om de kwetsbaarheid van de locaties te verbeteren.

Na de zomer van het derde jaar zal de gemeente evalueren of er opnieuw een aanwijzing nodig is of dat de situatie voldoende is verbeterd om nieuwe coffeeshops toe te staan.