Nieuwe exploitatievergunning voor coffeeshop in Roermond verleend

Afgelopen zaterdag heeft burgemeester Yolanda Hoogtanders de nieuwe coffeeshop exploitatievergunning voor de locatie Randweg 3 in Roermond verleend.

0
coffeeshoptoerisme rijvaardigheid cbd thc speekseltest ict-problemen wietexperiment wietproef
- Advertentie -

Afgelopen zaterdag heeft burgemeester Yolanda Hoogtanders de nieuwe exploitatievergunning voor de locatie Randweg 3 in Roermond verleend. Deze vergunning is toegekend aan handelsonderneming Skybox, die in een bestaand pand zal gaan opereren. Skybox is dezelfde eigenaar als de huidige coffeeshops Sky op de Venloseweg en Skunk op de Zwartbroekstraat, waarvan de vergunningen begin oktober zullen vervallen.

Langverwachte beleidsregel zorgt voor veranderingen

De overlast op de huidige coffeeshoplocaties in het centrum van Roermond is al jaren een onderwerp van gesprek binnen het college en de gemeenteraad. In juli 2020 werd de beleidsregel ‘houdende bepalingen inzake de verdeling van exploitatievergunningen coffeeshops gemeente Roermond 2020’ vastgesteld. De uitvoering van deze procedure, die bijna vier jaar in beslag heeft genomen door verschillende rechtszaken, is nu eindelijk afgerond.

De beleidsregel bevat specifieke vestigingscriteria voor nieuwe coffeeshoplocaties, waaronder situering, verkeer en het woon-, werk- en leefklimaat. Van de zeven ontvangen aanvragen vielen er vijf buiten de geldende bestemmingsplannen. Na zorgvuldige toetsing bleef er slechts één locatie en aanvrager over die aan alle eisen voldeed, resulterend in de toekenning van de exploitatievergunning voor Randweg 3.

Burgemeester Hoogtanders over de nieuwe vergunning

Burgemeester Yolanda Hoogtanders verklaarde: “Het is goed dat de door mijn voorganger opgestelde verdeelprocedure succesvol is voltooid. Het was een zorgvuldig proces dat wij hebben moeten doorlopen, en dat is gelukt. Alle stappen zijn gezet, alle kaders zijn gehanteerd en de uitkomst is dat er één nieuwe exploitatievergunning is verleend.”

Hoogtanders benadrukte verder dat ondanks het afsluiten van de verdeelprocedure, de aandacht voor het gebruik en de handel in softdrugs blijft. “De problematiek rondom het gedogen, de grensligging van Roermond en de wens om onze jongeren te beschermen, maken het coffeeshopbeleid complex. We moeten de vinger aan de pols houden. Daarom zal ik hierover dit jaar in overleg gaan met de gemeenteraad en andere betrokkenen binnen Roermond. Voor de korte termijn ligt de focus eerst op een soepele overgang naar de nieuwe situatie.”

Gemeente stelt omwonenden op de Hoogte

De gemeente heeft inmiddels zowel de omwonenden van de huidige coffeeshoplocaties als die van de nieuwe locatie geïnformeerd over de veranderingen. Deze communicatie is een essentieel onderdeel van de overgangsperiode, waarbij de focus ligt op het minimaliseren van mogelijke overlast en het waarborgen van een soepele transitie naar de nieuwe situatie aan de Randweg 3.

Inmiddels is er ook al een petitie tegen de komst van de coffeeshop gestart, met op 1 juli 291 ondertekeningen.