Voorstel VVD Amsterdam om toeristen in coffeeshops te weren (i-criterium) tijdelijk afgeketst

Voor nu is invoering van het i-criterium afgeketst.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

De gemeenteraad van Amsterdam vergaderde vandaag over het invoeren van het i-criterium, waardoor toeristen niet meer de coffeeshops zouden kunnen bezoeker. Het plan is voorlopig afgeketst.

Update, 30 september 2022: Raad Amsterdam stemt tegen i-criterium, geen coffeeshopverbod toeristen

Vergaderpunt 12 op de agenda van de gemeenteraad werd rond 17:00 aangesneden met 3 sprekers waaronder Joachim Helms en August de Loor (klik op link voor uitgebreid verslag van dat gedeelte). Rond kwart voor zes is de vergadering geschorst om weer verder te gaan om 19:30. Hieronder volgt een verslag van het debat wat volgde.

Discussie Daan Wijnants (VVD) en Alexander Hammelburg (D66)

Fractievoorzitter van de VVD Daan Wijnants begon als eerste aan het tweede deel. Zij (de VVD) willen het college vooral oproepen om dit niet links te laten liggen en het op te pakken. Omdat er een vertrouwenscrisis is ontstaan tussen de ondernemers en bewoners van het centrum met het stadhuis. De VVD ‘is niet getrouwd’ met het i-criterium, maar ziet het wel als een serieuze eerste concrete actie.

De VVD ‘is niet getrouwd’ met het i-criterium, maar ziet het wel als een serieuze eerste concrete actie

Alexander Hammelburg van D66 ging er als eerste op in. Hij refereerde naar de inbreng van Joachim Helms en August de Loor en wilde dat Wijnants hier op reageerde.

Daarin benadrukte Wijnants als eerste weer dat zij ‘niet getrouwd’ zijn met het i-criterium. Zijn grootste argument is dat als ze niets doen, Amsterdam ‘gegijzeld’ wordt door de straathandel in drugs.

Hammelburg reageerde hier op met de vraag of het i-criterium, wat de insprekers absoluut afraden, of zij (de Amsterdamse VVD) dit echt zien als de beste oplossing.

Hammelburg (D66) vindt een complexe oplossing beter en raadt af het i-criterium in te voeren.

Natuurlijk is er veel meer mogelijk aldus Wijnants. “Kunnen ook 2000 politieagenten de wallen op sturen,” overdrijfde Wijnants vervolgens. Het is een van de meest ingrijpende maatregelen. Er is natuurlijk veel meer mogelijk. Maar dit is wel het moment om impact te maken voor de bewoners van de binnenstad. De belofte aan de bewoners in het politieakkoord is om er iets aan te doen. Hij ziet het als een ‘heilige opdracht’.

Hammelburg deelde de mening van de VVD over een sense of urgency. Dat heeft hij ook benadrukt tegen de burgemeester. De VVD presenteert toch het i-criterium als de heilige oplossing als het ultieme middel.

Wijnants (met overdrijving): “Het is een van de weinige dingen die niet 200 miljoen euro kost en 3000 agenten nodig heeft en Amsterdam moet verkennen.”

Reactie Veldhuyzen (BIJ1),  Dennis Boutkan (PvdA), Boomsma (CDA)

Veldhuyzen (BIJ1): Het lukt nu al niet om dealers aan te maken, helemaal niet als er nog meer bij komen

Daarna was het woord aan Veldhuyzen, fractievoorziter van de partij BIJ1. Zij zijn het eens met de VVD om iets te doen, maar zij zien weinig heil in de maatregelen van het voorstel. Het i-criterium werkt straathandel en nog meer overlast in de hand en deelt de argumenten van de insprekers. Het lukt nu al niet om dealers aan te maken, helemaal niet als er nog meer bij komen. Hij zou graag willen weten waarom de burgemeester dit overweegt. Hij brengt andere argumenten in waarom het massatoerisme is is toegenomen, terwijl de aantallen coffeeshops juist dalen. Hij hoopt dat Amsterdam zich niet laat overtuigen tot symboolpolitiek.

PvdA zijn er als fractie nog niet over uit

Dennis Boutkan (raadslid van de PvdA) zegt dat zij er als fractie nog niet over uit zijn. Zitten voordelen en nadelen aan invoering van het i-criterium.

Hammelburg (D66) ziet een gemene deler. Er moet een aanpak komen van de binnenstad, de neuzen staan dezelfde kant op, dat gaat soms over sekswerk en soms over drugs, dus hij wilt net zoals zijn collega’s van de burgemeester weten wat te doen op korte termijn. Op zoek naar hoe ze op termijn de spreiding van coffeeshops over de hele stad kunnen waarborgen. De vraag nu is vooral wanneer kunnen we wat verwachten en hoe doorpakken.

Boomsma van het CDA is blij met het het voorstel. Het is tijd voor actie en daadkracht. Het CDA heeft al eerder vergelijkbare voorstellen gedaan.

Zeeger (Groenlinks): 7/10 voorstellen ‘doen ze al’

Zeeger (Groenlinks) wreekt zich aan het niet doordenken van de 10 voorstellen. 7/10 voorstellen ‘doen ze al’. Over coffeeshops verbaast hij zich dat de VVD er zo weinig kennis van heeft en refereert naar het 1012 project.

Wijnants reageert dat het hem de reactie van Zeeger een beetje tegenvalt.

Zeeger vervolgt en refereert aan de rijen klanten voor coffeeshop Boerejongens. Misschien zijn er te weinig coffeeshops, vraagt hij zich hardop af. Later vraagt hij zich ook af of er nu niet al een de-facto i-criterium is met de huidige stand van zaken en ondanks dat staan er toch lange rijen (refererende naar de rijen bij Boerejongens).

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema met het laatste woord

Halsema: er is geen meerderheid in de raad

Daarna werd het woord gevoerd door burgemeester van Amsterdam Femke Halsema. Het i-critierum ligt gevoelig laat ze weten. Er is geen meerderheid in de raad. Waar het haar vooral om gaat is het beheersbaar maken van de sofdrugs markt. Zij stelt voor verder te gaan langs twee lijnen. Hopen toch te komen tot een voorstel voor een experiment met het legalisering van de achterdeur van de coffeeshops. Als tweede bekijken of het i-criterium kan helpen, waarbij zorgvuldig de voor en nadelen moeten worden bekeken. Het dossier verslapt niet. Maar ze wil het wel zorgvuldig doen. Het zal vele jaren in beslag nemen.

Er is besloten dat het voorstel niet naar de raad gaat en de VVD misschien later met een ander voorstel komt. Voor nu is invoering van het i-criterium afgeketst.