Ministers vragen commentaar op wijzigingen experiment gesloten coffeeshopketen via AMvB

Tot morgenmiddag, zondag 8 augustus 14:00, kan je deelnemen aan twee maal een AMvB internetconsultatie voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Dat deed ook Jef Martens. In dit artikel geeft hij opheldering over de wijzigingen en zijn eigen bijdrage.

0
aanmelding wietproef wietexperiment experiment gesloten coffeeshopketen assortiment jef martens analyse wietproef loting project c
- Advertentie -

De afgelopen weken heb je waarschijnlijk weinig van mijn hand gezien. Op deze website of via andere online kanalen. Ook hier zou je kunnen denken dat het komkommertijd is. Niets is minder waar. Ja, de kinderen hebben vakantie en we genieten van de zomer waar het kan. Maar net als vorig jaar staat ook deze zomer weer (een beetje) in het teken van het experiment gesloten coffeeshopketen.

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) experiment gesloten coffeeshopketen: Regeling en Besluit

Het behaagde de ministers om een internetconsultatie uit te schrijven ten tijde van het reces. Bij een vorige werkgever was het ook altijd schering en inslag. Klanten slingerden net een groot IT vraagstuk voor de zomer de markt in en dan wanneer je terug komt heb je de aanbiedingen en voorstellen binnen. Zo kun je tot morgen, zondag 8 augustus, 14:00 reageren op de wijzigingen van het experiment gesloten coffeeshopketen.

Uit naam van mijn bedrijf, in mijn eentje, heb ik commentaar geleverd voor een opkomende industrie

Anders dan in het verleden: niet een telecomprovider, een staalproducent of een bank is de vragende partij. Ook werk ik niet in naam van een grote multinational in een team dat vrijgemaakt is deze zomer. Uit naam van mijn bedrijf, in mijn eentje, heb ik commentaar geleverd voor een opkomende industrie. Er zijn namelijk enkele wijzigingen op stapel voor het wietexperiment.

Waarom doe ik dit, zul je je vragen? Omdat ik vind dat er goede, werkbare regels moeten zijn. Dit soort ontwerpen vergt veel kennis. Die kennis is schaars.

En natuurlijk mag iedereen weten dat dit voor mijn diensten reclame is. Ik meld het dan ook netjes in de opening van beide commentaren. Of ik zoveel gratis kennis in de toekomst weg zal geven betwijfel ik. Maar in elk geval kan ik zeggen dat ik er veel aan gedaan heb om de sector in goede banen te leiden.

De belangrijkste wijzigingen

Nog niet alle onderwerpen in het wietexperiment zijn geheel uitgewerkt of uitgerijpt. Vorig jaar is de wet voor het experiment actief geworden. De wietproef is daarmee begonnen. Aanvullend op de wetsteksten is er een Besluit en een Regeling. Daarmee worden de kaders aangegeven van het experiment. Alle relaties en verantwoordelijkheden en limieten tussen en met alle deelnemers. Ten dele invulling en randvoorwaarden hoe de alles moet gaan werken.

Voor de telers

Twee belangrijke wijzigingen zijn er waarmee je direct aan de slag moet als teler: wijzigingen in toelaatbare grenswaarden voor zware metalen en een goed vernietigingsplan op je productielocatie(s).

Wijzigingen kwaliteitseisen voor zware metalen

  • Er is een voorstel gedaan om arseen (Arsenicum) toe te voegen aan de lijst met te testen zware metalen. Er zijn voedingsmaterialen en medium materiaal waar arseen in kan zitten. Verder commentaar vind je in de documenten van de internetconsultatie.
  • Ook is de grenswaarde voor de hoeveelheid toelaatbare gehalten lood gewijzigd. Daar waar de medicinale cannabis van Bureau Medicinale Cannabis moet voldoen aan 20 microgram/kilo, is het voorstel om voor het experiment 5 microgram/kg toe te passen. Ook hier weer commentaar op de bekende plek.

Vernietigen afgekeurde batches, productiefouten en productderving

  • Er worden wijzgingen voorgesteld zodat de retouren, zoals bijvoorbeeld de proefverpakkigen en uitval vernietigd moeten worden door een teler. Niet als opdrachtgever de teler, maar de teler als uitvoerder, op de teeltlocatie

Lees ook de reacties van de internetconsultatie (de Regeling en het Besluit) voor nog meer onderwerpen.

Voor de coffeeshops

Wijzigen de regels rondom proefverpakkingen ter beoordeling van de kwaliteit door de consument. Er worden limieten voorgesteld van 150g/maand met inachtneming van maximale 20g per soort.

150 gram is te weinig per maand

Daar wordt door de ABC (Actieve Bredase Coffeeshophouders) en Coffeeshop Easy Going uit Maastricht ook duidelijk over gezegd: 150 gram is te weinig per maand. Mijn argument is dat je ook geen open fles wijn of een brood dat al een week oud is gaat beoordelen. Uitgedroogde wiet of hasj is het resultaat van te weinig ruimte om te proberen. Heb je 20 soorten producten hasj en wiet samen, heb je per maand 7,5 wisselmomenten. Dat betekent elke 4 dagen verversen. Heb je meer soorten? Dan dien je er navenant langer mee te doen.

In mijn commentaar breng ik nog een extra voorstel. In de huidige setting mogen coffeeshops beperkte hoeveelheden cannabis vernietigen. Het voorstel is om vernietiging door verbranding bij consumptie door personeel officieel op te nemen. Daarbij is rekening gehouden met het milieu, er is namelijk minder transport. Ook retourkosten kunnen daarmee laag gehouden worden. Het is de bedoeling namelijk dat proefverpakkingen gewogen en wel weer teruggezonden kunnen worden. Afsluitend is er door ‘vernietiging door consumptie’ rekening gehouden met bestaande processen zoals beoordeling van productkwaliteit bij inkoop.

Voor telers en coffeeshophouders heb ik ook een voorstel voor kostenpreventie: normale verpakkingen inzetten als proefverpakking. Daarmee kunnen medewerkers in de coffeeshop ook nog bij blijven qua werking van het assortiment. Als coffeeshop wil je voldoende voorraad aanhouden en trek je zo waarschijnlijk veel minder verpakkingen open. Idealiter zou je de klant ook nog direct de cannabis kunnen laten kopen, al kun je op die manier wel makkelijker fouten maken. Het zou dan in de praktijk er op neerkomen dat je niet je laatste product kunt en wilt samplen.

Wat we nu meer weten

Er is veel geheimzinnigheid over het systeem dat de overheid aan het maken is waarmee telers en coffeeshop te maken krijgen. Vanuit de bedrijfsprocessen en IT achtergrond is het gebruikelijk om enkele standaard documenten te hebben. Daarmee kun je zien welke functionaliteiten er geboden worden en kun je je bedrijfsprocessen daar op laten aansluiten.

In het najaar van 2020 ben ik met een analyse begonnen

In het najaar van 2020 ben ik met een analyse begonnen. Een schets, omdat er nog kansen waren om door te gaan met ons team bij na de bezwaarprocedure. In de wetsteksten staan een boel begrippen en definities. Deze definities zijn vrij precies en beschrijven relaties onderling.

Voor een buitenstaander lijkt dit wat overkill, maar in de praktijk is dit vaak ook een definitie voor een computersysteem. Het toont de verschillende data elementen voor bijvoorbeeld een relationele database. Daarmee kun je dan bijna alle functies in beeld brengen of uitdenken. Hieronder zie je mijn schets van november.

Schets van mogelijk datamodel voor software Experiment Gesloten Coffeeshopketen
Datamodel Experiment Gesloten Coffeeshopketen (schets)

Deze schets is incompleet, en in de nu (augustus 2020) actieve teksten van de Regeling, Besluit en Wet zaten enkele moeilijkheden. Met kleuren heb ik aangegeven wat in mijn ogen beter kan, discussie nodig heeft (kan misschien efficiënter) of een voorstel voor aanvulling, zodat je minder onderhoudskosten hebt of flexibeler bent. Bijvoorbeeld dat het systeem ook nog inzetbaar is ná het experiment.

Er worden met de nieuwe voorstellen enkele zaken nu ingevuld. Zoals een betere definitie voor het keuringsrapport. Ook zijn er verbeteringen bij definities rondom stekken. Maar daar mist ook nog een deel, als je het mij vraagt. Helaas weten we niets zeker, maar tot zover dit stuk.

Meer duidelijkheid over retourzendingen en systeem

Een van de wijzigingsvoorstellen is dat een retourzending ook een eigen soort zending is. Elke zending krijgt al een eigen uniek nummer. Daarbij hoort ook dat je alle individuele verpakkingen die in de zending mee gaan registreert. Een versimpeling (en daardoor vaak robuuster) zou zijn dat een zending niet weet of deze een heen- of terugzending is. De verzender verklapt dit namelijk al: heen kan alleen van teler naar coffeeshop. Terug kan alleen van coffeeshop naar teler. Onderling kunnen coffeeshophouders en telers niets uitwisselen. Wanneer je de afzender weet, weet je of het heen of terug gaat.

hoe krijg je deze gegevens in jouw bedrijfssoftware?

Via de stukken wordt nu ook meer duidelijk over de positie van het systeem. Bijvoorbeeld dat het te bouwen systeem alle unieke codes gaat genereren. Dat is wel gebruikelijk tegenwoordig en in mijn ogen wenselijk. Je hoeft dan als teler of coffeeshop nergens over na te denken. Al is er wel een praktisch punt: hoe krijg je deze gegevens in jouw bedrijfssoftware?

Belangrijk is in dit soort situaties dat er wel een koppeling mogelijk is. Dit soort koppelingen gebruiken we sinds de jaren ’80 bijvoorbeeld in de vrachttransport. De VN kwam in 1985 met de EDIFACT standaard voor zulke berichten. Tegenwoordig hoor je voornamelijk de term API, ook wel Application Programming Interface. Daarmee kun je, onafhankelijk van de software waarmee je werkt, toch praten met de zender of ontvanger.

Nergens wordt een API definitie genoemd

Het voordeel van een API is dat deze de definities direct digitaal beschikbaar kan stellen. En je kunt bouwen wat je wilt. Ben je heel goed, dan blijft elke versie actief en kunnen oude en nieuwe software versies door elkaar werken. De genoemde EDIFACT standaard wordt beheerd door een centraal orgaan. Een API is vrijwel altijd in eigen beheer. Ook hier ben je dus sneller in het realiseren van een integratie voor data uitwisseling.

Dit is dan ook tot nu toe het grootste zorgenkind. Nergens wordt een API definitie genoemd. Ook de standaard term ‘koppelvlak’, de vertaling van interface, komt nergens voor. Ik mag hopen dat er toch wel hedendaagse oplossingen voor de koppelingen komen…

Tot zondag 8 augustus 14:00 nog kans om in te zenden

Hoe dan ook, mocht je geïnspireerd zijn: je kunt nog tot morgen, zondag 8 augustus, 14:00 bij de internetconsultatie je bijdrage indienen. Op de pagina kan je ook de bijdragen van anderen inzien. Let op dat er twee onderwerpen zijn: de Regeling en het Besluit. Op het moment van schrijven is er op het Besluit door 4 partijen gereageerd. Voor de Regeling ben ik de eerste.