Belgische Senaat keurt evaluatie van drugsbeleid goed: cannabis in middelpunt

De Belgische Senaat stemde overwegend voor vernieuwd juridisch kader rond cannabisgebruik, maar verdeeldheid blijft bestaan.

0
België Trekt Uw Plant cannabis social club rechtszaak rechtbank
- Advertentie -

De Belgische Senaat heeft vrijdag een cruciaal informatieverslag over het drugsbeleid (PDF), met een focus op cannabis, goedgekeurd berichtte Het Laatste Nieuws. Het rapport, gesteund door een coalitie van Franstalige partijen (PS, MR en Ecolo), werpt een kritische blik op het huidige beleid dat nog steeds stoelt op wetgeving uit 1921.

Veranderende landschap van cannabisregulering

Het verslag onderstreept het groeiende belang van een herziening van het drugsbeleid, aangezien diverse landen wereldwijd stappen zetten om cannabis te ontkoppelen van criminele activiteiten.

Hierbij worden zowel nationale als internationale initiatieven in kaart gebracht.

Bovendien wijst het rapport op een opmerkelijke toename van THC-concentraties in cannabisproducten gedurende de afgelopen dertig jaar.

Aanbevelingen voor toekomstig beleid

Hoewel het verslag geen pleidooi voert voor decriminalisering, pleit het wel voor een nieuw juridisch kader dat de wet helder en voorspelbaar maakt voor alle burgers.

Opmerkelijk is de aanbeveling om individuele gebruikers van cannabis, die de openbare orde niet verstoren, de mogelijkheid te bieden om strafrechtelijke of administratieve sancties te ontlopen door middel van gratis psychisch-medisch-sociale begeleiding.

Het rapport legt hiermee de basis voor verdere debatten over het drugsbeleid in België, waarbij de verdeeldheid binnen de politiek over de aanpak van cannabisgebruik duidelijk naar voren komt.