446 gegadigden voor nieuwe coffeeshop in wietproef gemeente Zaanstad

Mogelijk speelt bij de grote animo mee dat de coffeeshop waarschijnlijk direct aan de slag kan met producten uit het wietexperiment.

0
loting coffeeshop zaanstad noord
Screenshot uit de stream van de loting via YouTube
- Advertentie -

Er hebben zich maar liefst 446 verschillende gegadigden zich gemeld voor een nieuwe coffeeshop in Zaanstad Noord, dat mee zal doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Veel animo voor nieuwe coffeeshop in Zaanstad Noord

Twintig van de 446 aanmeldingen zijn uitgeloot. Inmiddels heeft een notaris de loting uitgevoerd met de overige kandidaten. Die was online te volgen via YouTube.

Over de loting zelf was ook nogal wat aan te merken. De loting werd aanvankelijk uitgevoerd met drie blikken gevuld met de honderdtallen, de tientallen en het eindcijfer. Maar nadat vier keer een ongeldig nummer werd getrokken, werd besloten de loting overnieuw te doen. Daarbij werd het eerder getrokken geldige lotnummer 424 (zaaknummer 6402083) geschrapt.

“Officieel horen ze deze loting ongeldig te verklaren, aangezien hij gemanipuleerd kan zijn”

Uiteindelijk zou de volgorde als volgt worden: lotnummer 076 (zaaknummer 6251934), gevolgd door 296 (6336044), 217 (6310533), 286 (6331818), 428 (6402103), 078 (6253205), 320 (6352268), 225 (6319850), 320 (opnieuw, dus ongeldige trekking), 134 (6264789), 128 (6264176), 340 (6364096), 110 (6258870), 297 (6336137), 351 (6373917), 010 (6228275), 174 (6281835), 114 (6259997), 347 (6369301), 024 (6235463) en als laatste 384 (6395962).

Daarbij merkte een kijker juist op dat de lijst en de getalen niet goed zichtbaar was voor de kijkers van de stream: “Officieel horen ze deze loting ongeldig te verklaren, aangezien hij gemanipuleerd kan zijn.”

Komst coffeeshop nog niet zeker, ook locatie nog onduidelijk

De winnende lotnummers worden nu doorgelicht. Of de coffeeshop er echt gaat komen is overigens geen zekerheidje. De collegepartijen (PvdA, VVD en CDA) zijn kritisch en er is ook nog geen geschikte locatie gevonden. Zij zouden graag een draagvlakmeting zien, wat op zijn beurt € 20.000 zou kosten. Een raadsmeerderheid was daar tegen.

Uiteindelijk zal de gemeente op drie manieren, namelijk via het Zaanpanel, een online enquête en een schriftelijk enquête onderzoek doen. Pas daarna wordt de locatie bekend gemaakt.

Veel gegadigden door ligging in wietexperiment gemeente?

Waar in de berichtgeving niet over wordt gerept, is dat Zaanstad natuurlijk deel uitmaakt van het wietexperiment als een van de tien gemeenten. Voor ingelote telers zou het een ideale mogelijkheid zijn om er ook een verkooplocatie bij te krijgen, als ze die niet al hadden op een of andere manier.

Maar ook andere gegadigden zouden kunnen hebben bedacht dat met de start van het experiment gesloten coffeeshopketen rond de periode dat de coffeeshop open zou kunnen gaan, er direct van start gegaan kan worden met legale wiet. In tegenstelling tot het openen van een coffeeshop in een gemeente die niet meedoet aan het experiment.

Cannabis Industrie Awards 2023