7 wietexperiment telers bevestigd, start overgangsfase mogelijk 2e helft 2022

Er zijn inmiddels zeven telers bevestigd voor het wietexperiment laat Grapperhaus weten in een brief aan de Tweede Kamer. Verder verwacht hij een start van de overgangsfase in de tweede helft van 2022.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

In een brief over de stand van zaken van het experiment gesloten coffeeshopketen, laat minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus (CDA) weten dat er inmiddels zeven telers zijn bevestigd voor het wietexperiment. En laat hij weten dat de overgangsfase mogelijk van start kan gaan in de tweede helft van 2022.

7 wietexperiment telers aangewezen, start in tweede helft 2022

In de brief schrijft Grapperhaus het volgende:

Met het aanwijzen van de zevende teler is het selectieproces vergevorderd. Inmiddels zijn de aangewezen telers gestart met voorbereidende handelingen voor het opzetten van hun teeltbedrijven. Op het moment zijn wij in gesprek met de burgemeesters van de betrokken gemeenten en de telers om het voorlopig startmoment van de overgangsfase te bepalen. Er zijn daarbij de nodige zaken waar rekening mee moet worden gehouden, zoals de tijd die nodig is om lokale vergunningen te krijgen en om de teeltlocatie klaar te maken. We streven ernaar om in de loop van de tweede helft van 2022 te starten met de overgangsfase. Ook als dit startmoment is vastgesteld, blijven we monitoren of de planning nog realistisch is en zullen we sturen op eventuele mogelijkheden tot versnelling. Het besluit, waarbij wordt bepaald met ingang van welk tijdstip deze overgangsperiode daadwerkelijk start, wordt medegedeeld in de Staatscourant. In de zogenoemde overgangsfase mogen coffeeshops in de deelnemende gemeenten, naast de gedoogde verkoop, starten met de verkoop van hennep en hasjiesj afkomstig van aangewezen telers. Vanaf het moment van start van de experimenteerfase is uitsluitend verkoop van de hennep en hasjiesj van aangewezen telers toegestaan. De experimenteerfase zal vier jaar in beslag nemen en uitmonden in de afbouwfase.

Van de zeven telers, zijn er bij ons op de redactie vooralsnog zes bekend: Linsboer B.V. (The Plug), Cookies, Cannamax, Fyta en Leli Holland (?).

Opvallend was daarnaast dat Grapperhaus de paragraaf afsloot met het volgende:

In reactie op vragen hierover van de Eerste Kamer in het nader voorlopig verslag betreffende het initiatiefwetsvoorstel Gesloten coffeeshopketen, benadrukken wij dat noch de demissionaire status van het kabinet noch het formatieproces van een nieuw kabinet, invloed hebben gehad op de voortgang van de werkzaamheden in deze fase.

De Wietwet, zoals het initiatiefvoorstel in de volksmond ook wel wordt genoemd, zou dus niet ervoor hebben gezorgd dat wietexperiment in een versnelling is gekomen.

Als we meer interessante informatie uit de brief van Grapperhaus kunnen halen, zullen we dit artikel een update geven, dan wel een nieuw artikel maken.