92 straffen verlaagd, 150 verzoeken tot herziening in Berlijn door amnestieregeling

In Berlijn zijn al 92 straffen verlaagd en er zijn zo'n 150 verzoeken ingediend voor herziening van straffen via de amnestieregeling.

0
Berlijn Brandenburger Tor
- Advertentie -

Sinds de legalisering van cannabis twee maanden geleden, is er in Duitsland een beweging op gang gekomen om oude veroordelingen te herzien. De nieuwe wetgeving bevat namelijk een amnestieregeling voor oude zaken, waardoor mensen die eerder zijn veroordeeld voor cannabisgerelateerde misdrijven, nu proberen hun straffen te verminderen. In Berlijn zijn er al 92 gevallen waarin de straffen zijn verlaagd en er zijn zo’n 150 verzoeken ingediend voor herziening van straffen, volgens de Berliner Staatsanwaltschaft. Daarnaast zijn ongeveer 100 opsporingen van vermoedelijke overtreders ingetrokken.

Situatie in Berlijn: duizenden zaken onder de loep

De amnestieregeling is met name van toepassing op lopende onderzoeken en uitspraken waarbij boetes nog niet zijn betaald of gevangenisstraffen nog niet zijn uitgezeten. Elk van deze zaken moet opnieuw worden bekeken om te bepalen of de uitspraak geheel of gedeeltelijk onder de amnestieregeling valt.

In Berlijn betreft dit 5858 strafzaken gerelateerd aan cannabismisdrijven. Hiervan zijn ongeveer 400 zaken nog niet voorbeoordeeld.

In sommige gevallen is meermaals onderzoek nodig, bijvoorbeeld wanneer het strafrechtelijke procedures betreft tegen meerdere daders.

Brandenburg volgt met herziening van gevangenisstraffen

Ook in Brandenburg zijn er stappen gezet om straffen te herzien. Volgens het Brandenburger Justizministerium zijn in zes gevallen reeds uitgesproken gevangenisstraffen herzien wegens overtredingen met wiet.

In vier gevallen leidde dit tot de vrijlating van de gevangenen.

In twee andere gevallen bleven de betrokkenen echter in de gevangenis omdat er nog andere veroordelingen van kracht waren die niet onder de amnestieregeling vallen.

Vorige maand berichtten we dat in heel Duitsland al zo’n 125 gevangenen waren vrijgelaten.