Sinds legalisering cannabis zijn 125 Duitsers vrijgelaten uit de gevangenis

In heel Duitsland zijn sinds een maand minstens 125 mensen uit de gevangenis vrijgelaten voor cannabis gerelateerde overtredingen.

0
Duitsland bundestag cannabis legalisering
- Advertentie -

Sinds 1 april, alweer een maand geleden, is de nieuwe cannabiswet in Duitsland van kracht, die een gedeeltelijke legalisering van cannabis invoerde. Een belangrijk gevolg van deze wetswijziging is de amnestie voor overtredingen die volgens de huidige wetgeving geen misdrijven meer zouden zijn. Volgens een verzoek van het ARD-Hoofdstadstudio zijn in heel Duitsland minstens 125 mensen uit de gevangenis vrijgelaten. Het aantal vrijlatingen varieert per deelstaat, waarbij Noordrijn-Westfalen met 50 vrijlatingen voorop staat. Het totale aantal vrijlatingen zou nog kunnen toenemen, aangezien sommige deelstaten nog niet alle relevante zaken hebben onderzocht.

Herziening van zaken: Meer dan 216.000 zaken al herzien, nog eens 10.000 moeten worden beoordeeld

De invoering van de nieuwe cannabiswet heeft ook geleid tot een uitgebreide herziening van zaken. In heel Duitsland zijn tot nu toe al ongeveer 216.000 zaken herzien, waarbij nog eens 10.000 zaken moeten worden beoordeeld.

Noordrijn-Westfalen heeft alleen al volgens overheidsinformatie 86.000 zaken moeten controleren op hun relevantie voor de nieuwe wetgeving.

Baden-Württemberg meldt dat de tijdsbesteding voor het controleren tussen de 15 en 60 minuten per zaak ligt, enkel bij de openbare aanklagers.

Registratie van overtredingen: Brandenburg en Beieren rapporteren recente overtredingen onder het nieuwe wetsvoorstel

Twee deelstaten hebben op verzoek ook actuele informatie verstrekt over geregistreerde overtredingen van de nieuwe wet.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Brandenburg meldt dat er sprake is van een “klein tweecijferig aantal” strafrechtelijke meldingen wegens vermoedelijke schendingen van de cannabiswet.

Het Beierse ministerie van Binnenlandse Zaken geeft specifiek aan dat de politie tussen 1 april en 18 april “ongeveer 611 meldingen met betrekking tot cannabis” heeft geregistreerd.

Hieronder vallen onder andere 54 administratieve overtredingen wegens overtredingen van het verbod op cannabisgebruik in bepaalde zones, evenals 330 verkeersovertredingen en twaalf verkeersmisdrijven wegens rijden onder invloed van cannabis.