Analyse: MORE Act levert VS $ 13,7 miljard netto extra op tussen 2021-2030

Congressional Budget Office: MORE Act levert tussen 2021-2030 $13,7 miljard extra op en zou het federale tekort met $ 7,3 miljard verminderen.

0
MORE act
Bron: Congressional Budget Office
- Advertentie -

Het Congressional Budget Office (CBO) in de VS heeft een rapport vrijgegeven waaruit blijkt dat de MORE Actdie cannabis zou legaliseren en afgelopen vrijdag door het Huis van Afgevaardigden is aangenomen – $ 13,7 miljard extra op zou leveren en het federale tekort tussen 2021-2030 met $ 7,3 miljard zou verminderen.

MORE Act goed voor de staatskas

De MORE Act, H.R. 3884, zou cannabis federaal decriminaliseren, de dossiers schrappen van mensen die zijn veroordeeld voor federale cannabisdelicten, en een nieuwe straf van sommige federale gevangenen vereisen.

duizenden huidige gevangenen [zouden] eerder worden vrijgelaten dan volgens de huidige wetgeving

Als gevolg hiervan, schat het CBO, zouden duizenden huidige gevangenen eerder worden vrijgelaten dan volgens de huidige wetgeving. In de toekomst zou decriminalisering ook het aantal mensen in federale gevangenissen en de hoeveelheid tijd die federale gevangenen dienen te verminderen. In totaal schat CBO in de periode 2021-2030 dat de MORE Act de tijd van 73.000 persoonsjaren onder bestaande en toekomstige gedetineerden zou verkorten. De analyse van het CBO houdt rekening met de tijd die is gediend door overtreders die zijn veroordeeld voor misdrijven met alleen cannabis en door degenen die zijn veroordeeld voor een ander misdrijf naast een misdrijf over cannabis.

Federale gevangenen komen over het algemeen niet in aanmerking voor federale uitkeringsprogramma’s. Door de gevangenispopulatie te verminderen, schat CBO, zou de MORE Act het aantal federale begunstigden verhogen in vergelijking met de huidige wet, en dus de directe uitgaven voor federale uitkeringsprogramma’s met $ 636 miljoen verhogen in de periode 2021-2030.

$ 13,7 miljard extra netto-inkomsten in de periode 2021-2030

CBO en het personeel van de Joint Committee on Taxation schatten dat de MORE Act de netto-inkomsten in de periode 2021-2030 met ongeveer $ 13,7 miljard zou verhogen door het creëren van bedrijfsinkomsten, compliance en bedrijfsbelastingen; die verhogingen zouden gedeeltelijk worden gecompenseerd door bepaalde aftrekposten toe te staan ​​voor zakelijke uitgaven in verband met de handel in gereguleerde stoffen.

$ 13,7 miljard aan bedrijfsinkomsten, compliance en bedrijfsbelastingen

De MORE Act zou ook een accijns heffen op in de Verenigde Staten vervaardigde of geïmporteerde cannabisproducten, die zou worden gestort in het Opportunity Trust Fund dat bij de wet is opgericht. CBO schat dat het ministerie van Justitie in dezelfde periode ongeveer $ 3,0 miljard uit het fonds zou uitgeven om onder meer baantraining en juridische hulp te bieden aan mensen die schade hebben geleden door de War on Drugs. De Small Business Administration zou over een periode van tien jaar ongeveer $ 2,7 miljard uitgeven voor staats- en lokale subsidies om leningen te verstrekken aan cannabisgerelateerde kleine bedrijven die actief zijn in de cannabisindustrie en om regeringen te helpen bij het ontwikkelen van cannabislicentieregels.

Lees hier de volledige PDF in van het rapport.