Apothekersbond in Duitsland aast op verkoop legale cannabis

De apothekersbond in Duitsland zou maar al te graag de aanstaande legale cannabis gaan verkopen. Alleen daar zijn ze ongeschikt voor.

0
Duitsland legalisering cannabis monopoly medicinale cannabis cansativa aphria Baden-Württemberg Groenen CDU
- Advertentie -

Een update naar aanleiding van de ontwikkelingen vorige week. De credits gaan naar de Duitse Hanfverband (DHV) voor hun bronnen onderzoek, samenvatting en duiding in het weekbericht. Daar kwamen twee belangrijke meldingen naar voren: Scholz’ uitspraak over legale cannabis belastinginkomsten. En uitspraken van de Duitse apothekersvereniging die ogenschijnlijk de lobby blootleggen.

Update, 24 november: Stoplichtcoalitie Duitsland: cannabis regulering in regeerakkoord

Ik meld dat zo omdat het merendeel van dit artikel niet mijn eigen uitzoek werk is. Om de belangen voor de Europese markt te begrijpen is het echter wel belangrijk dat een ieder meekrijgt wat er allemaal speelt in Duitsland. Mijn toegevoegde waarde deze week – vertalen, statistiek Canada en de slotoverweging.

Scholz opvallend neutraal

Allereerst de video waarin de vermoedelijk nieuwe bondskanselier Scholz van de SPD sprak over cannabis. Indirect weliswaar – er werd hem gevraagd wat de schatting is qua belastinginkomsten bij verkopen van gelegaliseerde cannabis.

Een doordachte vraag van Tilo Jung, journalist en interviewer van Jung und Naiv. Hij is mede bekend geworden door de beroemde situatie met de drugsvertegenwoordiger – “Nur weil Bier kein Apfselsaft ist, ist Cannabis kein Brokkoli” door Daniëla Ludwig.

Het antwoord was opvallend. Enerzijds omdat er niet omheen gedraaid werd. Maar anderzijds omdat er heel veel verschillende antwoorden gegeven konden worden. Aangezien het feit dat Scholz als oud-minister van financiën dit soort getallen moet kennen, zelfs met andere schattingen, is het volgens de voorzitter van DHV duidelijk.

Legalisering is zeer waarschijnlijk

Legalisering is zeer waarschijnlijk. Scholz had direct alle geruchten de nek om kunnen draaien. Hij had kunnen melden dat nog van alles verkend wordt, zoals proefprojecten. Maar daarentegen meldt hij slechts “dat exacte aantallen onbekend zijn, aangezien er nog nooit geregistreerd is welke verkopen gerealiseerd zijn. Cannabis verkoop was nog nooit legaal.” Afsluitend grijnst hij daarna de zaal in.

DHV heeft gelijk – het artikel van Bloomberg is interessant. Maar ook wilde men een bevestiging van een Duitstalige bron. Dat was even wachten, maar de “Neue Züricher Zeitung” heeft uiteindelijk een belangrijk stuk geplaatst. Hieronder de vertaling van een sectie.

“De partijen, die de volgende Duitse regeringscoalitie willen gaan vormen, zijn dicht bij een overeenkomst voor de legalisering van cannabis voor privaat gebruik. Dat is tot dusver het sterkste signaal, dat de langverwachte groei van de Europese markt voor cannabis vaart kan krijgen. De onderhandelaars van de sociaaldemocraten (SPD), groenen (Grünen) en vrije democraten (FDP) ‘vijlen’ op dit moment aan de details en voorwaarden, waaronder verkoop en consumptie van cannabis recreatief mogelijk worden en gereguleerd worden. Dit heeft het Duitse Persagentschap (Deutsche Presse-Agentur) vernomen uit de onderhandelingsgroep op woensdag (10 november).”

Apotheken claimen verkooppositie

In de vorige update ging het om de vraag: ‘Hoe dan?‘. Vandaag borduren we daar op voort. Regina Overwiening heeft namens de apothekers enkele interviews gegeven. Zij is de huidige voorzitter van de landelijke koepelorganisatie van apothekersverenigingen en vertegenwoordigt de belangen van ruim 53.000 apothekers. De eerste was bij “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. De vertaling:

“In de Bondsapothekersregeling is vastgelegd, dat apotheken de bevolking voorzien van geneesmiddelen en – ik citeer – zodat de gezondheid van een ieder en het gehele volk gediend is.

Hoe kun je de gezondheid van het volk dienen, als ik een genotsmiddel verstek, dat de potentie heeft om verslavend te zijn, controle over het lichaam kan verliezen of psychose kan uitlokken?

Om zeer duidelijke redenen zijn er derhalve geen drank of sigaretten te koop in de apotheek. Vanuit farmaceutisch perspectief zou er daarom, afgezien van medicinale toepassingen, geen cannabis verkoop moeten zijn.” 

In schril contrast staat daartegen de uitspraak van Regina Overwiening bij Spiegel.de op 11 november:

“Om heel helder te zijn: Wij staan niet te springen om in de toekomst in de apotheek cannabis te gaan verkopen. Wanneer legalisering realiteit is zijn we echter ervan overtuigd dat enkel de apotheek de juiste aangewezen plek is die een hoge mate van consumenten veiligheid garandeert.”

Verder benadrukt zij mechanismen zoals deze in Canada zijn ingevoerd met een maandelijks maximum aantal grammen inkoop. Ook gaf ze aan dat de zwarte markt nog niet is opgedroogd in Canada.

Helaas gebruikt ook zij de halve waarheid – in Canada 2018 liep dat nog niet zo goed vanwege tekorten, te weinig verkooplocaties, hogere prijzen in bepaalde regio’s en andere problemen bij de invoering van legale verkoop. Huidige cijfers tonen dat de zwarte markt redelijk rap verdwijnt. 22,9% van de respondenten gaf in 2018 aan legaal te kopen, 4e kwartaal 2020 was dat 68,4%.

DHV concludeert nogmaals apotheek ongeschikt

Volgens de voorzitter van DHV Georg Wurth zijn de calculaties van 2019 qua cannabis belastingheffingen nog een grove schatting van een ruime 2,5 miljard euro. Sarcastisch merkt hij op dat dat natuurlijk een enorme straf is, zoveel extra omzet. Dat is per apotheker in de apothekersbond een ruime €47.000 omzet op jaarbasis.

In speciaalzaken kun je jeugd onder de 18 aan de deur weren met een identiteitsbewijs. In de apotheek niet.

Daarbovenop herhaalt hij nog een keer zijn standpunt: de jeugd kun je slecht beschermen in de apotheek.

In speciaalzaken kun je jeugd onder de 18 aan de deur weren met een identiteitsbewijs. In de apotheek niet. Je voorkomt dus niet dat jongeren of kleine kinderen voorlichtingsgesprekken meekrijgen.

Apotheken zijn daarom dus niet geschikt als verkoopkanaal.

Slotoverweging

Blijkbaar wordt er dus flink gelobbyed op de achtergrond. Het lijkt er op dat de farmaceutische industrie een flinke vinger in de pap wil hebben rondom cannabis. Dat is niet gek – 100 jaar geleden werd cannabis ook door apotheken verstrekt.

Echter speelt er nog een groot belang: cannabis is traditionele pijnstillers massaal aan het vervangen. Het is daarom logisch dat een verkopende partij het vervangende product ook aan haar portfolio wil toevoegen. Het liefste afdwingen met een exclusieve regeling.