Aurora geeft update na NASDAQ brief over aandelenkoers onder 1$ grens

Aurora heeft een update gegeven naar aanleiding van een NASDAQ kennisgevingsbrief, omdat de aandelenkoers te lang onder de 1$ grens ligt.

0
Aurora The Growery
- Advertentie -

Eind vorige maand maakte Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB) bekend in een persbericht dat het bedrijf een kennisgevingsbrief heeft ontvangen van de NASDAQ gedateerd 24 maart 2023. In deze brief werd gemeld dat het bedrijf niet voldeed aan NASDAQ Listing Rule 5450(a)(1), aangezien de biedprijs van de beursgenoteerde effecten van het Bedrijf gedurende de afgelopen 30 opeenvolgende werkdagen onder de US$1,00 per aandeel was afgesloten (de ‘Minimum Biedprijsvereiste’) van 8 februari 2023 tot en met 23 maart 2023.

Compliance-periode van 180 kalenderdagen

In overeenstemming met NASDAQ Listing Rule 5810(c)(3)(A) heeft het Bedrijf tot 20 september 2023, zijnde 180 kalenderdagen vanaf de datum van de kennisgevingsbrief (de ‘Compliance-periode’), om te voldoen aan de Minimum Biedprijsvereiste.

Herstel van naleving

Als op enig moment vóór het verstrijken van de Compliance-periode de biedprijs van de gewone aandelen van het bedrijf gedurende ten minste tien opeenvolgende werkdagen op of boven US$1,00 per aandeel sluit, zou van NASDAQ worden verwacht dat zij schriftelijk bevestigt dat het bedrijf voldoet aan de Minimum Biedprijsvereiste, met dien verstande dat NASDAQ de bevoegdheid heeft om deze periode van tien werkdagen onder bepaalde omstandigheden te verlengen.

Geen effect op dagelijkse handel

De NASDAQ-kennisgeving heeft geen invloed op de dagelijkse handel en leidt niet tot het delisten van de aandelen van het bedrijf valt in het persbericht te lezen.

De aandelen van Aurora worden ook vermeld op de Toronto Stock Exchange en de kennisgevingsbrief heeft geen invloed op de nalevingsstatus van het bedrijf met de notering van de Toronto Stock Exchange.

Monitoring biedprijs en herstel van naleving

Aurora is van plan om de biedprijs voor zijn aandelen actief te blijven volgen tussen nu en het verstrijken van de Compliance-periode en zal alle beschikbare opties overwegen om de tekortkoming te verhelpen, met de intentie om te voldoen aan de Minimum Biedprijsvereiste.

Het bedrijf blijft zijn toewijding behouden aan de naleving van de beursnoteringseisen en de transparantie van informatie voor beleggers en andere belanghebbenden lieten ze verder weten in het persbericht.

In Nederland heeft Aurora in wietexperiment teler The Growery geïnvesteerd en neemt het deel aan de medicinale cannabis tender.