Barneys, Best Friends en Sensi Seeds komen met alternatieven voor i-criterium in Amsterdam

Barneys, Best Friends en Sensi Seeds hebben acht concrete voorstellen als alternatieven voor het invoeren van het i-criterium in Amsterdam gepresenteerd in een discussienota ‘It takes two to tango’.

0
- Advertentie -

Barneys, Best Friends en Sensi Seeds hebben afgelopen maand een discussienota gepresenteerd met daarin alternatieve voorstellen voor het invoeren van het i-criterium in Amsterdam.

Update, 30 september 2022: Raad Amsterdam stemt tegen i-criterium, geen coffeeshopverbod toeristen

Acht concrete voorstellen als alternatieven voor het invoeren van het i-criterium in Amsterdam

De nota met de titel ‘It takes two to tango’ is een reactie op de oproep van de burgemeester om mee te denken over de vraag hoe de Amsterdamse cannabismarkt kleinschaliger, transparanter, beheersbaarder en minder aantrekkelijk voor toeristen kan worden gemaakt.

De nota bevat acht concrete voorstellen, in het kort:

  1. Uitbreiding pilot Verplaatsing coffeeshops
  2. Transparante bedrijfsvoering onderdeel van Keurmerk coffeeshops
  3. Coffeeshops actief betrekken bij campagne ‘Gewenst Gedrag’
  4. Uitbreiding blowverboden in de stad
  5. Aantal bezoekers per coffeeshop sturen met behulp van een applicatie
  6. Reframing cannabisverkooppunten
  7. Pilot bezorgservice coffeeshops
  8. Ingezetenen-criterium in het centrum en andere overbelaste stadsdelen en nieuw te creëren ‘safe havens’ zonder Ingezetenen-criterium

Verder bevat de nota onderbouwde analyse van de problematiek. ‘Bezoekers van Amsterdamse coffeeshops zijn niet vergelijkbaar met coffeeshoptoeristen in grensgemeenten zoals Maastricht of Breda. De meeste toeristen komen niet alleen vanwege de coffeeshops naar Amsterdam. Als zij niet meer welkom zijn in de coffeeshops zullen zij op zoek gaan naar alternatieve verkoopkanalen,’ schrijven ze op de website van Best Friends.

“(…)De illegale drugshandel in Amsterdam zal zich deze buitenkans niet laten ontgaan en zich gaan toeleggen op verkoop van cannabis aan buitenlandse toeristen(…)”

Ook halen ze daarin het onderzoek van Breuer & Intraval (PDF) aan in opdracht van de gemeente Amsterdam naar ervaringen in andere gemeenten met het handhaven van het ingezetenencriterium. Groot verschil is echter dat het in die gemeenten vooral buitenlandse bezoekers zijn die op en neer zijn gereden alleen om de coffeeshop te bezoeken. Dat terwijl Amsterdamse toeristen juist meerdere dagen blijven en om meerdere redenen.

Ook gaven de onderzoekers van het bureau aan dat Amsterdam rekening zal moeten houden met een (gedeeltelijke) verplaatsing van de cannabisverkoop van de gedoogde naar de illegale markt bij invoering van een i-criterium: “Amsterdam kent al een uitgebreid netwerk van straatdealers in harddrugs. De illegale drugshandel in Amsterdam zal zich deze buitenkans niet laten ontgaan en zich gaan toeleggen op verkoop van cannabis aan buitenlandse toeristen, zoals zich dat ook in alle vergelijkingsgemeenten heeft voorgedaan.”

De discussienota ‘It takes two to tango’ is te downloaden als PDF en telt 22 pagina’s, maar er is ook een samenvatting van vier pagina’s te downloaden als PDF. Eerder gaf nieuw onafhankelijk onderzoek door I&O Research in opdracht van de coffeeshopbond BCD ook al aan dat het invoeren van het i-criterium weinig uit zou halen.