Amsterdamse driehoek openbaart i-criterium plan totdat er regulering is

Onderdeel van het plan is dat totdat er daadwerkelijke regulering is, een i-criterium moet worden ingevoerd om daarmee eerst de markt te verkleinen.

0
amsterdam coffeeshops coffeeshoptoerisme drugstoerisme petitie toeristenverbod
- Advertentie -

Vandaag heeft de driehoek (burgemeester, politiechef en OM) een uitgebreid plan gepresenteerd waarbij toe wordt gewerkt naar het regulering van de cannabismarkt. Onderdeel van het plan is echter wel dat totdat er daadwerkelijke regulering is, een i-criterium moet worden ingevoerd om eerst de markt te verkleinen. Waarna de markt zou zijn gereguleerd, zou wat betreft de driehoek het i-criterium weer kunnen vervallen. Het i-criterium, waarvan de i staat voor ‘ingezetenen’ en ook wel bekend staat als de ‘wietpas’ in de volksmond, zou het voor toeristen niet meer mogelijk maken om de coffeeshop te bezoeken.

Amsterdamse driehoek wil cannabismarkt afknijpen met i-criterium totdat er landelijke regulering is

Het plan werd vandaag gepresenteerd op de website van de gemeente en toegelicht in een brief aan de gemeenteraad (PDF). Pagina 2 verhult het voorgenomen nieuwe cannabisbeleid.

De driehoek wil ‘geloofwaardige, haalbare’ stappen zetten naar regulering van de volledige cannabismarkt. Omdat dit toch echt landelijk moet worden bepaald, maar 30% van de Nederlandse coffeeshops zich in Amsterdam bevindt, willen ze het voortouw nemen. Omdat toetreding tot het Experiment gesloten coffeeshopketen niet mogelijk is onder de huidige voorwaarden, hebben ze in een brief aan de Minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om een aanpassing waardoor het experiment bijvoorbeeld alleen in een stadsdeel van Amsterdam wordt uitgevoerd.

Concreet komen ze met de onderstaande drie eigen voorstellen die worden gezien als ‘noodzakelijke tussenstappen’ op weg naar landelijke regulering:

  1. Gefaseerd lokaal reguleren door:
    – het verkleinen van de markt middels invoering van het I-criterium;
    – het instellen van een coffeeshopkeurmerk;
    – het geleidelijk vergroten van de handelsvoorraden.
  2. Een hernieuwde lobby bij het Rijk voor regulering van de cannabismarkt.
  3. Het zoeken van internationale steun voor en het voeren van het internationale debat over regulering van de cannabismarkt.

Aanleiding voor de plannen wordt de ‘verhitte cannabismarkt’ genoemd en uitgelegd. Volgens de opstellers van de brief zouden ongeveer 100 van de 166 coffeeshops ‘nodig zijn voor de toeristen’.

Opmerkelijk is dat ze ook de aankondiging van regulering in Duitsland noemen, maar ook Luxemburg waar ‘cannabiskweek voor eigen gebruik is gedecriminaliseerd’. Echter is dat plan er wel, maar is het nog steeds geen wet.

In de nieuwe gemeenteraad, is er overigens geen meerderheid voor de invoering van een i-criterium. Problematisch is echter dat Halsema in het verleden heeft gedreigd dat ze die gemeenteraad niet nodig hebben om een dergelijk plan door te drukken. Alhoewel het Parool later deze week berichtte dat ze het i-criterium niet zal doorvoeren als er weinig draagvlak is voor de voorgestelde plannen. “De oplossing zal in elk geval moeten rekenen op steun van de raad.”

Tegenprestatie: ‘keurmerk coffeeshops’ zou weekvoorraad toestaan

Als tegenprestatie voor het houden aan de nieuwe regels, zouden de coffeeshops een ‘keurmerk coffeeshops’ kunnen krijgen wat onder andere de handelsvoorraad (momenteel 500 gram) tot bijvoorbeeld een weekvoorraad vergroten.

Maar, zou ook aandacht komen voor het tegengaan van ketenvorming binnen de coffeeshopbranche, de mogelijke invoering van een blowverbod en het gefaseerd beginnen met lokale regulering.

Update, 13 april met reactie coffeeshopbond BCD:

Reactie coffeeshopbond BCD

In een artikel op de website van Binnenlands Bestuur is een uitgebreide reactie te lezen van Joachim Helms, woordvoerder van de BCD: “Vanaf 2012 waren we er al mee bezig, toen in Den Haag het i-criterium bedacht werd. Burgemeester Eberhard van der Laan zei destijds: dat gaan we niet doen in Amsterdam, want er komen hier niet alleen coffeeshoptoeristen, alleen in het zuiden speelt dat. En anders krijg je te maken met straatdealers.”

“Ons onderzoek laat zien dat de grote toeristenstromen niet wegblijven als toeristen niet meer in de coffeeshops mogen(…)”

Hij vervolgde: “De toeristen zouden dan wegblijven en het zou rustiger worden in de stad. Maar uit ons onderzoek dat deze week uitkomt blijkt dat maar een klein gedeelte van de toeristen weg zou blijven. 90 procent blijft komen en 45 procent zegt cannabis te blijven consumeren, maar dan op een andere manier, waaronder straatdealers. Op straat worden alle toeristen aangesproken door straatdealers. Ons onderzoek laat zien dat de grote toeristenstromen niet wegblijven als toeristen niet meer in de coffeeshops mogen, terwijl dit wel grote economische gevolgen heeft voor ondernemers. Daarbij hebben ze het over de inzet van extra handhaving, terwijl ik elke week artikelen lees over gebrek aan handhaving. Er is een brandbrief van de ondernemersvereniging over dat er nu al een crisis is met straatdealers. Als extra handhaving, voorhanden is, zet die dan nu in, want het is al een groot probleem.’