CDA Den Haag wil opheldering over coffeeshop vergunningen Weimarstraat

Het CDA in Den Haag wil dat er wordt onderzocht of de vier coffeeshops aan de Weimarstraat wel de juiste vergunning hebben.

0
coffeeshoptoerisme rijvaardigheid cbd thc speekseltest ict-problemen wietexperiment wietproef
- Advertentie -

De vier coffeeshops in de Weimarstraat zouden niet de gebruikelijke horecabestemming hebben, zo blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA Den Haag. Kavish Partiman wil daarom een juridisch onderzoek naar de risico’s van deze situatie. Ook wil hij weten of er nog meer coffeeshops in Den Haag zijn met een ongebruikelijke vergunning.

Het stadsbestuur liet weten in de beantwoording dat de exploitant die een omgevingsvergunning wilde aanvragen ‘de vereiste omgevingsvergunning op basis van de APV’ heeft, het zou niet betekenen dat er sprake is van een coffeeshop zonder vergunning, aldus Den Haag FM.

De CDA’er heeft inmiddels vijf vervolgvragen ingediend:

  1. Zou het college een juridisch onderzoek willen laten uitvoeren naar zowel de bestaande situatie als mogelijke toekomstscenario’s met betrekking tot de bestemmingsplannen en het ontbreken van een horecabestemming voor de gronden waarop deze coffeeshops zijn gevestigd? Zou het college er op toe willen zien dat in dit onderzoek niet alleen een rechtskundige weging en appreciatie wordt meegenomen en een analyse van hoe de huidige situatie heeft kunnen ontstaan, maar ook het in kaart brengen van de mogelijke risico’s en kwetsbaarheden van deze coffeeshops en de gemeente in de huidige situatie én in mogelijke toekomstscenario’s? Zo nee, waarom niet? De gronden waarop deze vier coffeeshops zijn gevestigd hebben niet de voor coffeeshops gebruikelijke horecabestemming. Het college schrijft: “Met de aanvraag beoogt de aanvrager de sinds lange tijd bestaande situatie, in het bestemmingsplan te formaliseren in lijn met zijn bestaande exploitatievergunning.”
  2. Hoe weegt het college het feit dat bij ten minste één coffeeshop aan de Weimarstraat (en vermoedelijk bij alle vier) de bestaande exploitatievergunning formeel gezien niet geheel in lijn is met het bestaande bestemmingsplan? Zou het college deze weging willen motiveren?
  3. Zou het college alle mogelijke risico’s in kaart willen brengen van het feit dat bij ten minste één coffeeshop aan de Weimarstraat (en vermoedelijk bij alle vier) de bestaande exploitatievergunning formeel gezien niet geheel in lijn is met het bestaande bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?
  4. Zou het college voor elk van deze vier coffeeshops afzonderlijk willen toelichten wat er gebeurt mochten zij hun huidige vergunning verliezen? Zo nee, waarom niet?
  5. Zou het college van alle coffeeshops in Den Haag in kaart willen brengen welke bestemming hun grond heeft, en hoe hun exploitatievergunning hierop ingrijpt? Zo nee, waarom niet?

Coffeeshopbeleid Den Haag al langer ter discussie

Het coffeeshopbeleid in Den Haag staat al langer ter discussie. Zo liet de PvdA in september vorig jaar weten dat het wel iets ziet in de spreiding van de 36 coffeeshops over de 44 wijken.

Een coffeeshopshop uit de Weimarstraat heeft inmiddels goedkeuring gekregen in oktober vorig jaar om te verhuizen.