Cannabis bezit blijft verboden, ook tijdens wietexperiment. Hoe zit dat?

Zelfs tijdens het wietexperiment blijft de aangekochte wiet in een deelnemende wietproef gemeente technisch gezien verboden. Hoe dat zit legt Mauro uit aan de hand van de Opiumwet, rijksoverheid bronnen en de wet Experiment gesloten coffeeshopketen.

0
thc dosering cannabis industrie bedrijfspraktijken Marthe Ongenaert duurzame verpakkingen burgemeester Arnhem pyxus international organigram british american tobacco
- Advertentie -

Een flinke hoeveelheid van de de Nederlanders (en de toeristen/buitenlanders) denkt nog steeds onterecht dat cannabis in Nederland legaal is. Dat je het mag gebruiken, kweken, bezitten en verkopen via een coffeeshop. Maar technisch gezien is alleen het eerste en het laatste van die vier waar. Zelfs tijdens het Experiment gesloten coffeeshopketen blijft de aangekochte wiet in een deelnemende gemeente technisch gezien verboden.

Volgens de Opiumwet mag je cannabis niet importeren/exporteren, telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben of vervaardigen

In artikel 3 van de Opiumwet staat namelijk (cannabis staat op lijst II):

Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:

A.binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;

B.te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;

C.aanwezig te hebben;

D.te vervaardigen.

En onder artikel 11 van de Opiumwet:

1 Hij die handelt in strijd met een in artikel 3 gegeven verbod, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

2 Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3 onder B, C of D, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

3 Hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3, onder B, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

4 Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3 onder A, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

5 Indien een feit als bedoeld in het tweede of vierde lid, betrekking heeft op een grote hoeveelheid van een middel, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. Onder grote hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die meer bedraagt dan de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde hoeveelheid van een middel.

6 Het tweede lid is niet van toepassing, indien het feit betrekking heeft op een hoeveelheid van hennep of hasjiesj van ten hoogste 30 gram.

7 Het tweede en vierde lid zijn niet van toepassing, indien het feit betrekking heeft op een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik, van de in lijst II vermelde middelen, met uitzondering van hennep en hasjiesj.

De 5 gram die mensen denken te mogen bezitten, staat dus niet in de Opiumwet.

Tot 5 gram zal je niet worden vervolgt, maar dat geeft je nog geen recht op bezit

Wel staat er op de website van de Rijksoverheid over het gedoogbeleid en coffeeshops:

Ook vervolgt het Openbaar Ministerie personen niet als zij kleine hoeveelheden softdrugs bezitten. Het gaat hier om:

      • maximaal 5 gram cannabis (wiet, hasj);
      • maximaal 5 hennepplanten.

Begrijpelijk is dat mensen daardoor denken dat 5 gram is toegestaan om te hebben, maar feitelijk staat er alleen dat het OM niet zal vervolgen bij het aantreffen van 5 gram.

Dat sluit alleen het vervolgen uit, maar bij het vinden van een dergelijke hoeveelheid, mag de agent in kwestie (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole) nog steeds je wiet afpakken. Ook al heb je die net gekocht bij een coffeeshop in een wietproef gemeente.

Ook in de Wet Experiment gesloten coffeeshopketen staat niets over het toestaan van het bezit van 5 gram cannabis.

Als consument zit je daardoor alsnog met de gebakken peren.

Grote vraag die blijft hangen is of er hier nog wat aan gedaan zal worden.

Wel kan ik melden dat we met de stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) 23 Tweede Kamerleden hiervan op de hoogte hebben gesteld door middel van een email een twee dagen voor het meest recente drugsbeleid commissiedebat.

En natuurlijk ook de thuisteelt