CDA/CU motie in Tweede Kamer om drugstoerisme tegen te gaan aangenomen

Het is veelzeggend voor de situatie waar we nu in zitten.

0
coffeeshoptoerisme rijvaardigheid cbd thc speekseltest ict-problemen wietexperiment wietproef
- Advertentie -

Een motie van de Tweede Kamerleden Bikker (CU) en Slootweg (CDA) over een plan van aanpak om drugstoerisme in Nederland tegen te gaan, is aangenomen door de Tweede Kamer. Het is een direct gevolg van het plan van de driehoek van Amsterdam om het ingezetenencriterium (i-criterium) in te voeren.

De volledige tekst van de motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeente Amsterdam aangeeft te maken te hebben
met grote hoeveelheden overlastgevende toeristen en dat de lokale
driehoek een duidelijke verwevenheid ziet tussen de softdrugshandel voor
toeristen en de zware criminaliteit in de stad;

overwegende dat ook andere steden, zoals die in de grensregio, te maken
hebben met drugstoerisme en daarbij behorende problematiek;

verzoekt de regering samen met relevante gemeenten, de toerismebranche en de luchtvaartbranche tot een plan van aanpak te komen om drugstoerisme in Nederland tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bikker
Slootweg

De motie werd overigens aangenomen, of op tegen gestemd, door de volgende partijen:

motie tweede kamer cda cu drugstoerisme stemming
Via tweedekamer.nl

Omdat het een motie betreft, betekent het niet dat het per direct wet is. Het kabinet of een bewindspersoon is namelijk niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren. Gewone moties zijn dus niet-bindend.

Maar het is veelzeggend voor de situatie waar we nu in zitten.

Update, 23 juni: Wilco Sijm was namens coffeeshopbond PCN op Radio 1 in debat met Bikker.

Cannabis Industrie Awards 2023