Tweede Kamer motie om hennepteelt anders te waarderen in ecoregeling aangenomen

De nieuwe landbouwregels zouden namelijk de industrie de nek om draaien.

0
hennep hempflax oude pekela
Oogsten van Hempflax' industriële hennep in Oude Pekela. Screenshot uit video via YouTube.
- Advertentie -

De industriële hennepteelt is mogelijk gered nu er met een ruime meerderheid een motie is aangenomen gisteren om de hennepteelt anders te waarderen in de ecoregeling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Motie van SGP Tweede Kamerlid redt mogelijk de industriële hennepteelt

De motie, ingediend door nota bene Roelof Bisschop van de SGP, leest als volgt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de teelt van vezelgewassen als vlas en hennep bij de vergroeningsregeling kon rekenen op een toeslag van €150 per hectare, maar dat onder de nieuwe ecoregeling als rustgewas een financiële stimulans van €50 per hectare overblijft;

overwegende dat vezelgewassen niet alleen een rustgewas zijn, maar ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de vastlegging van CO2 en de verduurzaming van bouwmaterialen;

overwegende dat vezelgewassen relatief weinig gewasbeschermingsmiddelen en bemesting nodig hebben;

verzoekt de regering de vlas- en hennepteelt in de ecoregeling zo snel mogelijk anders te waarderen dan gewone rustgewassen en ervoor te zorgen dat deze vezelteelten tenminste op evenveel of zelfs meer ondersteuning kunnen rekenen als bij de vergroeningsregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Opvallend: de enige partij die tegen de motie stemde was het Forum voor Democratie.

Omdat het een motie betreft, betekent het echter niet dat het per direct wet is. Het kabinet of een bewindspersoon is namelijk niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren. Gewone moties zijn dus niet-bindend. Toch is het goed nieuws en kunnen we er nu wel vanuit gaan dat er een regeling komt.

De nieuwe landbouwregels zouden namelijk de industrie de nek om draaien. Sindsdien heeft het ministerie van Landbouw gereageerd op de nieuwe landbouwregels. Daaruit bleek al dat er mogelijk een uitzondering ging komen. En stelde Albert Dun van Dun Agro een puntensysteem voor.