College B&W schrapt definitief ingezetenen criterium coffeeshops Vlissingen

De overlast neemt namelijk af na toegang voor buitenlandse bezoekers.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen heeft besloten om het ingezetenen criterium (I-criterium) niet langer te handhaven voor klanten van de twee coffeeshops in de stad liet de gemeente vorige week weten. Na een pilot van een jaar is gebleken dat de straathandel rondom de coffeeshops afnam toen ook buitenlandse bezoekers toegang kregen tot de coffeeshops.

Uitkomst pilot en besluit

Naar aanleiding van de resultaten van de pilot, waarbij de overlast was afgenomen, nam het college een voorgenomen besluit om het I-criterium af te schaffen.

De gemeenteraad kon vervolgens wensen en bedenkingen indienen, waarna het college onlangs besloot om het I-criterium definitief niet langer te handhaven.

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de nieuwe situatie. Zo zal er beveiliging worden ingezet, die als gastheer voor de buurt zal fungeren en overlastgevers zal aanspreken. De bevoegdheden van de beveiligers worden nog verder uitgewerkt in de vergunningsvoorwaarden.

Daarnaast blijven de kort parkeerplekken van 15 minuten op de Aagje Dekenstraat en Bellamypark bestaan, omdat deze nuttig zijn gebleken. Ook zal de situatie rondom de coffeeshops in de komende periode worden gemonitord.

Verkeerssituatie

Het college deelt de zorg van de gemeenteraad over de verkeersoverlast, met name in de Aagje Dekenstraat. Er zullen ingrepen in de infrastructuur nodig zijn om de verkeersoverlast terug te dringen.

De start van de aanpak van de Aagje Dekenstraat inclusief de rotonde op de kruising met de Willem-Ruysstraat is gepland voor 2024.

Beleidsherziening en exploitatievergunning

Op 20 december 2022 heeft het college het beleid herzien, zodat het besluit om het I-criterium niet langer te handhaven kan worden uitgevoerd.

Beide coffeeshops zullen een nieuwe exploitatievergunning aanvragen. Tijdens de aanvraag- en beoordelingsperiode voor die vergunning zullen de huidige afspraken doorlopen, waarbij niet wordt gehandhaafd op het I-criterium.