Eerste Kamer commissie J&V: Wat betekent regeerakkoord voor Wietwet?

De Eerste Kamer commissie van Justitie & Veiligheid is benieuwd wat het regeerakkoord voor invloed heeft op het wetsvoorstel.

0
aanmelding wietproef wietexperiment experiment gesloten coffeeshopketen assortiment jef martens analyse wietproef loting project c
- Advertentie -

Er is weer eens nieuws te melden over het wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma (beiden D66) Wet gesloten coffeeshopketen (34.165), in de volksmond ook wel bekend als de Wietwet. Al is het spaarzaam.

Eerste Kamer commissie Justitie en Veiligheid benieuwd

De Eerste Kamer commissie van Justitie & Veiligheid is namelijk benieuwd wat het regeerakkoord voor invloed heeft op het wetsvoorstel.

Letterlijk staat er op de website van de Eerste Kamer:

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 januari 2022

Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen (34.165)

Mededelingen en informatie
De commissie wenst van de initiatiefnemers van Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen (34165) te vernemen wat (de tekst van) het regeerakkoord betekent voor het initiatiefvoorstel.

Wat is de Wet gesloten coffeeshopketen, ook wel bekend als Wietwet, ook alweer?

Aanvankelijk was alweer onder Rutte II destijds de Wietwet aangenomen door de Tweede Kamer voor de landelijk regulering van de ‘achterdeur’ van de coffeeshops, maar het werd een experiment.

10 oktober 2017 werd bekend dat er een wietexperiment zou plaatsvinden voor de regulering van de aanvoer van de coffeeshops. Dat stond in het regeerakkoord in 2017. Het werd een wietproef en geen totale regulering van de achterdeur door het hele land heen.

Bij de formatie zaten de twee uitersten Vera Bergkamp (D66) en Madeleine van Toorenburg (CDA) lijnrecht tegenover elkaar op het dossier cannabis. Bergkamp wilde door met de Wietwet, van Toorenburg sloot het liefst per direct nog alle coffeeshops.

Halbe Zijlstra (VVD) stelde voor om als ze er niet uit te komen, dan maar een experiment te doen. Het werd een experiment.

Wat stond er ook weer in het regeerakkoord?

Uit het regeerakkoord bleek dat het nieuwe kabinet door gaat met het wietexperiment. En er wordt een extra ‘grote stad’ toegevoegd aan het experiment. Mogelijk wordt het Utrecht, de kleinste stad van de ‘grote steden’. Maar het is nog niet definitief. Zo deed D66 Utrecht eerder een voorstel tot deelname aan het wietexperiment. Het merendeel van de coffeeshops in Utrecht ziet vooralsnog deze mogelijke uitbreiding van de wietproef niet zitten.