Europese Commissie: CBD is NIET drugs, kan als voedsel worden aangemerkt

De uitspraak kwam voort uit een zaak waar via Franse rechtbanken beroep werd aangetekend bij het Hof van Justitie om het Franse verbod op CBD aan te vechten.

0
novel food industriële hennep Europees Parlement Commissie CBD europeanen
- Advertentie -

De Europese Commissie heeft haar voorlopige beoordeling van CBD gisteren teruggedraaid en schreef in een brief dat Cannabidiol (CBD) niet drugs is. De omkering volgt op een uitspraak waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) oordeelde dat CBD niet als drugs kan worden beschouwd, en dat CBD-producten hetzelfde vrije verkeer van goederen tussen en tussen lidstaten moeten genieten als andere legale producten.

De uitspraak kwam voort uit een zaak waar via Franse rechtbanken beroep werd aangetekend bij het Hof van Justitie om het Franse verbod op CBD aan te vechten.

Lees ook:

Brief van de Europese Commissie

In een vrijgegeven brief zei de Europese Commissie gisteren, vrij vertaald:

“In het licht van de opmerkingen van de aanvragers en van het recente arrest van het Hof in zaak C-663/184, heeft de Commissie haar voorlopige beoordeling herzien en concludeert ze dat cannabidiol niet als geneesmiddel mag worden beschouwd, in de zin van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961, voor zover het geen psychotroop effect heeft. Bijgevolg kan cannabidiol als voedsel worden gekwalificeerd, op voorwaarde dat ook aan de andere voorwaarden van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 178/2002 wordt voldaan.”

De European Industrial Hemp Association schreef in een brief aan de leden waarin ze de ontwikkeling aankondigen, dat het zijn aandacht zal richten op aanvragen die het heeft ingediend onder Novel Food veiligheidsregels na de vorming van een consortium voor dat doel afgelopen zomer.

Situatie in Nederland

Momenteel mogen hennep bedrijven in Nederland overigens niet eens van hun oogst CBD maken. Dat is verboden volgens de opiumwet. Wel mogen ze de toppen naar Duitsland exporteren, om er daar CBD olie van te maken, om het daarna weer te importeren.