Fair Trade cannabis werkgroep stuurt position paper aan Caraïben regeringen

The Fair(er) Trade Cannabis Working Group (FTCWG) wil bijdragen aan het debat over het vinden van duurzame en realistische oplossingen voor de uitdagingen van de zich ontwikkelende cannabisindustrie, met speciale aandacht voor traditionele en kleinschalige boeren.

0

De Fair Trade in Cannabis Working Group (FTCWG), voortkomend uit een workshop in Saint Vincent en de Grenadines in november 2019 en bestaande uit traditionele telers, activisten en academici en onderzoekers, heeft een position paper opgesteld die is gedeeld met regeringen in de Caraïben. Daarin vragen ze de regeringen in het CARICOM (een organisatie van vijftien staten en afhankelijkheden in het Caribisch gebied) om moediger en eerlijker te zijn in hun hervormingen van cannabis, door te herinneren aan verschillende van de aanbevelingen van de Regional Commission on Marijuana in 2018.

Bijdragen aan het debat over het vinden van duurzame en realistische oplossingen

De Position Paper For inclusive business models, well designed laws and fair(er) trade options for small-scale traditional cannabis farmers geproduceerd door The Fair(er) Trade Cannabis Working Group (FTCWG) wil bijdragen aan het debat over het vinden van duurzame en realistische oplossingen voor de uitdagingen van de zich ontwikkelende cannabisindustrie, met speciale aandacht voor traditionele en kleinschalige boeren.

“We hebben echt zinvolle verandering nodig, niet cosmetisch en pretentieus terwijl ze de echte traditionele telers eruit duwen”

Het position paper bespreekt de juridische hervormingen die hebben plaatsgevonden in een aantal CARICOM-lidstaten, waarvan de meeste de onderliggende sociale rechtvaardigheid niet aanpakken problemen, terwijl de opkomende medicinale-cannabisindustrie kansen moet bieden aan degenen die dat doen de dupe van de harde repressie die voorheen heerste:

“We hebben echt zinvolle verandering nodig, niet cosmetisch en pretentieus terwijl ze de echte traditionele telers eruit duwen. Ik wou dat Jamaica meer dan lippendienst zou bewijzen aan deze gestelde doelstelling”, zei Vicki Hanson in het persbericht, lid van de FTCWG.

Traditionele cannabistelers moeten worden betrokken in de cannabisindustrie van de Caraïben

Met uitzondering van Saint Vincent en de Grenadines voorziet geen van de CARICOM leden zich in een model waarbij traditionele cannabistelers in de industrie worden betrokken, in de woorden van een andere werkgroep lid, Patrick Cottle Junior in het persbericht: “Terwijl er in Saint Vincent en de Grenadines een bepaald niveau is van bescherming voor traditionele telers binnen het wettelijke kader van medicinale cannabis en de amnestie, zouden we graag zien dat het proces naar legalisatie verder wordt verdiept”.

“(…)we zouden graag zien dat het proces naar legalisatie verder wordt verdiept”

Het position paper doet suggesties voor de weg vooruit, niet alleen om een ​​volgende stap in de hervorming te zetten proces om meer inclusief en rechtvaardig te zijn, maar ook om cannabis te integreren in een regionale markt die dat zou kunnen economisch voor iedereen, en niet alleen voor de grote cannabisbedrijven die uit het buitenland komen. “De coöperatie die wij met telers hier in St. Lucia hebben opgezet, helpt ons tegelijkertijd onze lokale belangen te beschermen en lokale expertise en kennis over de cannabisplant om die te gebruiken als medicijn”, zegt Andre d’Caries in het persbericht, een FTCWG-lid uit St. Lucia.

Ook amnestie is belangrijk

Voor de Rastafari-gemeenschap hebben hervormingen allang moeten plaatsvinden, en de historische criminalisering ervan leden moeten voor eens en voor altijd worden overwonnen: “Bepalingen voor gebruik als sacrament in Antigua en Barbuda is nu opgenomen in de wet, maar er is nog steeds een dringende behoefte aan een inclusieve regio cannabismarkt en laat onze gemeenschap profiteren van de opkomende industrie”, aldus Tashawn Browne in het persbericht, een ander lid van de werkgroep.

De werkgroep is zich ervan bewust dat de VN-verdragen inzake drugsbestrijding individuele landen ervan weerhouden een volledige wettelijke regulering van de cannabismarkt, maar ook dat deze status quo momenteel wordt betwist.

De FTCWG roept Caribische regeringen op om actief betrokken te worden bij en deel te nemen aan de VN beraadslagingen over drugsbestrijding in het algemeen en over cannabis in het bijzonder.