Federale Kamer van Psychotherapeuten (BPtK) Duitsland: legaliseer cannabis

Wel willen ze een maximum van 15% THC, geen edibles en geen reclame voor cannabis in Duitsland. Er zitten dus nogal wat haken en ogen aan het advies...

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

De Federale Kamer van Psychotherapeuten (Bundespsychotherapeutenkammer, BPtK) acht het noodzakelijk om het drugs- en verslavingsbeleid fundamenteel te heroriënteren. Dat maakten ze vorige week bekend in een persbericht.

Ook psychotherapeuten voor legalisering van cannabis in Duitsland, maar slaan plank mis in de details

In plaats van verbod en criminalisering zou de overheid zich moeten richten op regulering, preventie en het geïnformeerde, competente en verantwoorde gebruik van drugs. Dit is de beste bescherming tegen drugsmisbruik en verslaving. “Geen enkel drugsbeleid kan voorkomen dat drugs worden uitgeprobeerd en gebruikt. Daarom moeten volwassenen en jongeren ook leren drugs te gebruiken op een manier die hun gezondheid niet in gevaar brengt en het risico op misbruik en afhankelijkheid laag blijft”, legt Dr. Dietrich Munz, voorzitter van de BPtK, uit in het persbericht.

De BPtK roept daarom op om cannabis te legaliseren, alcohol veel zwaarder te belasten en beide uitsluitend via staatswinkels te verkopen. Reclame voor alle legale drugs zou principieel verboden moeten worden. De boetes voor verkoop aan minderjarigen moeten meer dan voorheen worden gesanctioneerd. De gerichte uitbreiding van het educatieve aanbod en het professionele aanbod voor de vroege opsporing, behandeling en rehabilitatie van verslavingen, vooral voor kinderen en jongeren, is eveneens onontbeerlijk. Het doel blijft hetzelfde als dat van het vorige drugsbeleid: het voorkomen van drugsmisbruik en -verslaving.

(…)Alcohol is aanzienlijk gevaarlijker dan cannabis. Alcohol kan dodelijk zijn(…)

Verder schrijven ze dat cannabis niet ongevaarlijk is: ‘In tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen, kan het je ook lichamelijk afhankelijk maken en vooral het risico op het ontwikkelen van een psychose met zich meebrengen. Alcohol is aanzienlijk gevaarlijker dan cannabis. Alcohol kan dodelijk zijn. In Duitsland sterven elk jaar 14.000 mensen aan alcoholziekten en leverschade. Alcohol bevordert agressief en gewelddadig gedrag. Elke vierde daad van geweld vindt plaats onder invloed van alcohol. Alcohol verhoogt het risico op het ontwikkelen van een psychose aanzienlijk. Het wordt door veel experts beschouwd als “de gevaarlijkste van alle drugs” vanwege de gemakkelijke beschikbaarheid, de enorme gezondheidsschade en de sociale kosten. Cannabis wordt beschouwd als een matig schadelijke drug.’

(…)Bijna elke vijfde Duitser drinkt alcohol in risicovolle hoeveelheden(…)

Over alcohol schrijven ze: ‘Als legale drug is alcohol bijna overal in Duitsland verkrijgbaar en extreem goedkoop. Bijna elke vijfde Duitser drinkt alcohol in risicovolle hoeveelheden. Cannabis is de meest gebruikte illegale drug. Meer dan elke vierde Duitser heeft minstens één keer in zijn leven cannabis als bedwelmend middel gebruikt. Elke tweede jongvolwassene (46,4%) en elke tiende adolescent (10,4%) heeft dit bedwelmende middel minstens één keer geprobeerd. Het gebruik van cannabis neemt al tientallen jaren toe – ondanks verbodsbepalingen en sancties. Het Duitse verbodsbeleid, dat het gebruik van cannabis moest beperken, is mislukt.’

De BPtK roept daarom op om daarnaast cannabis te legaliseren en te reguleren:

 • Stel de minimumleeftijd voor de aankoop van alle legale drugs in op 18
 • Verbod op de verkoop van cannabis in voedsel
 • Hef cannabis op zijn krachtigste psychoactieve stof (THC-gehalte) en hoeveelheid, beperk het THC-gehalte tot maximaal 15 procent
 • Alcoholbelasting verhogen tot het Europese gemiddelde en een minimumprijs voor alcohol vaststellen
 • Het verstrekken van alle legale drugs uitsluitend via door de staat erkende winkels
 • Strengere sancties voor het verkopen van legale drugs aan minderjarigen
 • Strikt reclameverbod voor alle legale drugs
 • Educatieve en anti-stigmacampagnes over verslavingen
 • Verplichte drugsvoorlichtingsprogramma’s op scholen vanaf het zesde leerjaar
 • Screening voor een betere vroegtijdige opsporing van drugsmisbruik
 • Verslavingszorg als verplichte dienst aangeboden door de gemeenten
 • Ambulante psychotherapie voor verslavingsstoornissen mogelijk te maken zonder beperkingen
 • Revalidatiefaciliteiten voor de behandeling van verslavingen beter financieren
 • Speciale behandelaanbiedingen maken voor verslaafde kinderen en jongeren
 • Uitbreiden therapie- en zorgonderzoek voor verslavingen

Kanttekeningen bij de oproep van de BPtK

Daar is uiteraard wel wat aan op te merken. Verbod op verkoop van cannabis als voedsel? Hé? Bedoelen ze nou geen edibles? In dat geval: slecht plan. Dan gaan ze zelf wel aan de slag met het maken van edibles.

Maximum gehalte van 15% THC? Ooit geopperd in Nederland. Ook slecht idee. De zwarte markt vult alles daarboven wel aan.

En een geheelverbod op reclame? Ook op alcohol dus? Dat gaat er voor zorgen dat er nogal wat (sport) evenementen inkomsten kwijt gaan raken. Maar natuurlijk niet een verbod alleen op cannabis reclame, dan ook voor alle drugs. Maar ja zie dat maar eens gebeuren met de sterkte alcohol lobby in Duitsland.

Maar goed, hopelijk dat iemand ze dat nog duidelijk maakt. Ze zijn in ieder geval voorstander van legalisering…

Wellicht dat ze dat zal worden bijgebracht bij de aangekondigde vijf hoorzittingen, nu wetende wat hun inbreng gaat zijn.