Franse medicinale cannabis amendement bekrachtigd, wacht op goedkeuring Senaat

Het onlangs aangenomen amendement voor medicinale cannabis in Frankrijk omvat enkele essentiële punten die de toekomst van medicinale cannabis in het land bepalen.

0
frankrijk hennep gestookte gasfabriek
- Advertentie -

Afgelopen woensdag 25 oktober heeft de Franse premier de verantwoordelijkheid op zich genomen om de begrotingswet voor 2024 goed te keuren, waarbij ook het amendement voor medicinale cannabis is bekrachtigd. Het moet nu nog goed worden gekeurd door de Senaat.

Wat omvat het ‘medicinale cannabis’ amendement?

Het onlangs aangenomen amendement voor medicinale cannabis in Frankrijk omvat enkele essentiële punten die de toekomst van medicinale cannabis in het land bepalen.

De belangrijkste bepalingen van het amendement zijn onder andere:

  • Medicinale cannabisproducten zullen nu onderworpen zijn aan een “tijdelijke autorisatie” voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging door de ANSM in aanvullende periodes van vijf jaar.
  • De goedkeuring van medicinale cannabisproducten zal op een geval-per-geval basis plaatsvinden.
  • De algemene beschikbaarheid van medicinale cannabis wordt niet verwacht vóór januari 2025.
  • Na afloop van de huidige experimentele fase in april 2024 zal er een maximale “overgangsperiode” van negen maanden zijn, waarin algemene beschikbaarheid wordt verwacht.
  • De Franse overheid heeft een budget van 10 miljoen euro toegewezen voor deze overgangsperiode, waardoor patiënten toegang kunnen blijven houden tot hun medicijnen en vergoedingen kunnen ontvangen. Dit bedrag is vijf keer zo groot als het huidige budget voor de experimentele fase.
  • Na algemene beschikbaarheid blijft toegang tot medicinale cannabis beperkt tot een laatste redmiddel en kan het alleen in ziekenhuizen worden voorgeschreven.
  • De prijzen van individuele producten moeten nog worden vastgesteld, maar zullen rekening houden met de prijzen in vergelijkbare Europese markten.
  • De voorschrifteisen voor medicinale cannabis worden op een later tijdstip vastgesteld door middel van een decreet op voordracht van de ANSM.
  • Bloemen en andere inhalatievormen van cannabisproducten worden uitgesloten van het amendement.

Toekomstige uitdagingen en zorgen rond medicinale cannabis in Frankrijk

Hoewel de goedkeuring van het amendement voor medicinale cannabis wordt toegejuicht door de industrie en patiëntengroepen, blijven er belangrijke vragen en zorgen bestaan over de restricties en de bescherming van gegevens met betrekking tot medicinale cannabis in Frankrijk.

Activisten vragen zich met name af waarom de toegang voor patiënten zo beperkt blijft, waarbij zij alle andere behandelopties moeten hebben uitgeput voordat zij in aanmerking komen voor medicinale cannabis. Daarnaast is er bezorgdheid over de financiering van de algemene beschikbaarheid, aangezien er nog geen budget is vastgesteld.

De Franse drugshervormingsgroep L630 heeft ook bezorgdheid geuit over gegevensbescherming, aangezien het huidige wetsvoorstel vereist dat bedrijven die medicinale cannabis aan patiënten verstrekken, gegevens verzamelen over het gebruik van de producten en de reactie van de patiënten op de behandeling.

Deze zaken blijven onderwerp van discussie en zullen naar verwachting in de toekomst nader worden uitgewerkt.