Hogere concentraties zware metalen in damp e-sigaretvloeistof

Vandaag probeert Jef Martens een nieuw type artikel uit. Onderaan dit artikel kunt u laten weten of u meer van dit soort artikelen wilt zien.

0
Denemarken medicinale cannabis
- Advertentie -

Vandaag proberen we een nieuw type artikel uit. In dit format breng ik een wetenschappelijk artikel dat direct of indirect met de cannabisindustrie te maken heeft.

In het kort behandel ik volgens een vaste formule de aanleiding voor het onderzoek, de onderzoeksmethode, de bevindingen en kort commentaar. In het commentaar kun je verwachten waarom het onderzoek relevant is voor de industrie of wetgever.

Graag willen we je mening weten over dit type artikelen. Onderaan dit bericht vind je een simpele ja/nee vraag of je dit type artikel vaker wil lezen.

Onderzoek naar e-liquid met cannabinoiden

Dr. Peter Grinspoon twitterde over deze wetenschappelijke prepublicatie. In het journal Chemical Research in Toxicology (impact factor 3.739, Citations 2020 15.196) is binnenkort dit artikel te vinden.

Het team van onderzoekers van Medicine Creek Analytics rapporteert over verdampen van THC houdende vloeistoffen met e-sigaret apparatuur. In de periode Q4 2020 en Q1 2021 zijn testaankopen gedaan en tests uitgevoerd in een privaat laboratorium.

Aanleiding

De populariteit van concentraten stijgt in de Verenigde Staten van Amerika. Ook elektronisch roken van cannabis houdende producten zoals e-liquids. Men is daar voorzichtig mee, vanwege de verontreinigde capsules die via de illegale handel beschikbaar waren in 2019.

Let wel, consumptie verloopt via een e-sigaret apparaat, geen vaporizer. Bekijk het verschil in de onderstaande tabel.

ApparaatVerhittingsmethodeDraagvloeistof(fen)
e-sigaretVloeistof verdampen door metaal opgloeien in vloeistofPropyleen Glycol (PG)/

Plantaardige Glycerine (VG)

vaporizerKeramische kamer verhit materiaal waardoor werkzame stoffen verdampenGeen

Onderzoeksmethode

Anoniem kopen van 13 verschillende consumentenproducten in specialistische winkels in Washington State. Van elk product zijn 3 monsters genomen en getest, de standaardafwijking is de onzekerheidsfactor tussen de 3 monsters.

De geproduceerde rook van een e-sigaret apparaat is getest op zware metalen middels UHPLC (Ultra Hoge Druk Vloeistof Chromatografie). De 0-meting is gedaan door dezelfde vloeistoffen in dampfase te brengen zonder een e-sigaret apparaat. Bepaling van metalen in vloeistof door ICP-Massa Spectrografie.

Zie voor de 10 metalen de onderstaande tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de bijlage bij het artikel.

MetaalFrequentie

(#/13)

Arsenicum (As)2
Cadmium (Cd)3
Chroom (Cr)10
Kobalt (Co)1
Koper (Cu)13
Kwik (Hg)1
Lood (Pb)8
Mangaan (Mn)11
Nikkel (Ni)12
Tin (Sn)6

Bevindingen

De testresultaten geven aan dat er Chroom, Koper, Nikkel en sporen van Lood, Mangaan en Tin aanwezig zijn. De hoeveelheden overschrijden meervoudige standaardniveaus zoals opgesteld door verschillende toezichthoudende organen.

De metalen komen voort uit de gloeisystemen van de e-sigaretten apparatuur. De 0-meting gaf geen zware metalen aan die in de vloeistoffen zitten.

Aanbevelingen

De standaarden voor volksgezondheid en zware metalen uitbreiden in de VS met meer dan Arsenicum, Cadmium, Kwik en Lood waarop nu getoetst wordt.

Bekijk de materialen en consumptiehulpmiddelen samen, in plaats van de vloeistoffen.

Commentaar

E-liquid verhittingsapparatuur moet voldoen aan standaarden. E-liquid in een e-sigaret apparaat kan met toepassing van andere stoffen dan nicotine anders reageren.

Cannabinoïden kunnen misschien een rol spelen in het vrijkomen van metalen uit legeringen. De vloeistoffen in het onderzoek bevatten voor verhitting door een e-sigaret apparaat in elk geval geen zware metalen.

Voor beleidsmakers is het belangrijk om na te denken over de veiligheid standaarden

Van belang is voor consumenten om te weten dat ze de juiste draaddikte en samenstelling van metalen (legering) gebruiken die past bij de vloeistofvariant en capaciteit e-sigaret apparaat dat toegepast wordt. Onjuiste toepassing (vloeistof is dikker of dunner) zorgt voor een te hoge temperatuur van het gloei element van een e-sigaret. Daarmee is er kans op afgifte van sporen van zware metalen.

Inkopers doen er goed aan om capsule systemen te verkiezen boven de losse ingrediënten om zelf te mengen. Capsule systemen zorgen voor hogere prijzen, maar bieden uiteindelijk meer consumentenveiligheid.

Voor beleidsmakers is het belangrijk om na te denken over de veiligheid standaarden. In dit geval voor het toepassen van consumenten producten. Ook in combinatie met ‘toestel en consumptieproduct’ in de toelating tot de markt. Het is minder verstandig om alleen op ingrediënten en materialen te sturen.

Mogen we je even storen?

Graag horen we je mening – wil je dit soort artikelen vaker lezen? Laat het hieronder weten. Je kunt je antwoord insturen tot 15 november 2021. Alvast bedankt!