International Narcotics Control Board uit zorgen over legalisatie cannabis

In een persbericht uit het International Narcotics Control Board (INCB) zijn zorgen over de gevolgen van cannabis legalisatie die al meermaals door onderzoek zijn ontkracht. Geen verassing volgens insiders.

0
International Narcotics Control Board INCB uit zorgen legalisatie cannabis
- Advertentie -

Eind vorige week heeft het International Narcotics Control Board (INCB), een van de vier door het verdrag gemachtigde organen onder de internationale wetgeving inzake drugsbestrijding (naast de Commission on Narcotic Drugs, UNODC namens de secretaris-generaal en de WHO), heeft eind vorige week in een persbericht zijn bezorgdheid uitgesproken over de trend om niet-medicinaal gebruik van cannabis te legaliseren, wat volgens het INCB in strijd is met het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961.

INCB uit zorgen over cannabis legalisatie die al door onderzoek zijn ontkracht

Daarin schrijft het INCB dat volgens geschatte gegevens de legalisatie van cannabis resulteert in een hoger gebruik, met name onder jongeren (iets wat volgens onderzoek al meermaals is ontkracht), en verlaagt het de perceptie van het risico dat eraan verbonden is. Het is aangetoond dat adolescenten en jongvolwassenen in staten waar cannabis is gelegaliseerd aanzienlijk meer cannabis consumeren dan in staten waar recreatief gebruik illegaal is. Bovendien zeggen ze bewijs te hebben dat de algemene beschikbaarheid van gelegaliseerde cannabisproducten de perceptie van risico en de negatieve gevolgen van het gebruik verlaagt. Het INCB vindt dat dit heeft bijgedragen aan een trivialisering van de impact van cannabisgebruik in het publieke oog, vooral onder jongeren.

In alle rechtsgebieden waar cannabis is gelegaliseerd, laten gegevens zien dat cannabisgerelateerde gezondheidsproblemen zijn toegenomen (ook dit is ontkracht in Canada). De belangrijkste doelstellingen van de overheid voor het legaliseren van cannabis zijn het verminderen van criminele activiteiten en het verhogen van de volksgezondheid en veiligheid. Het INCB benadrukt echter in het persbericht dat deze doelstellingen ‘niet zijn bereikt en dat illegale cannabislevering op een hoog niveau blijft bestaan’.

Het INCB is dan ook bezorgd over de trend bij een klein aantal overheden om cannabis voor recreatieve doeleinden formeel te legaliseren, omdat de drugstoezichtverdragen vereisen dat het gebruik van drugs wordt beperkt tot medische en wetenschappelijke doeleinden. Het INCB herinnert eraan dat de effecten van cannabisgebruik op individuen en samenlevingen verder moeten worden bestudeerd voordat overheden langetermijnbeslissingen nemen.

Het INCB herinnert de lidstaten er ook aan dat het legaliseren van cannabis voor niet-medisch gebruik de drugsovereenkomsten schendt en benadrukt dat de concepten van depenaliseren en decriminaliseren alternatieve routes bieden voor de behandeling van cannabisdelicten. Het INCB meldt dat in sommige landen medicinale cannabis programma’s worden uitgevoerd ‘zonder deze controles en zonder te voldoen aan WHO-normen met betrekking tot productie en voorschrijven’.

Ook schrijven ze dat de potentie voor groei grote bedrijven heeft aangetrokken die hun bedrijf willen uitbreiden naar de opkomende medische en volwassen cannabismarkten over de hele wereld. Veel van deze bedrijven lobbyen om de controle op cannabis te versoepelen. In het rapport verduidelijkt INCB dat de teelt en het gebruik van cannabis voor medische doeleinden is toegestaan, mits aan bepaalde voorwaarden van de verdragen wordt voldaan.

Bericht van de INCB komt niet geheel onverwachts

Insiders reageerden via Twitter niet verrast te zijn. Zo liet Tom Blickman, Hervormingsexpert drugsbeleid bij het Transnational Institute (TNI), weten: “Niets nieuws, dat zeggen ze al jaren…”

Ook zijn collega Martin Jelsma reageerde op het nieuws: “Wettelijke regelgeving is om zeer goede redenen in strijd met het Enkelvoudig Verdrag. Opnieuw slaagt de INCB er niet in om haalbare oplossingen te bieden om de onmiskenbare en toenemende juridische spanningen op te lossen. De klok terugdraaien gaat niet gebeuren…”

Dat terwijl de Canadese activist en journalist Dana Larsen juist laat weten via Twitter: “De VN-antidrugsverdragen zijn allemaal in strijd met de VN-mensenrechtenverdragen.”

Ook de Canadese cannabisindustrie journalist Matt Lamers reageerde verbolgen op Twitter: “De INCB president moet deze verklaring intrekken en corrigeren. Het is gemakkelijk aan te tonen dat het legaliseren van cannabis criminele activiteiten WEL vermindert. Niemand zei dat de illegale markt van de ene op de andere dag zou verdwijnen. Dat was nooit een verwachting. Het zou altijd tientallen jaren duren.”

In december 2021 deden daarnaast al eens 181 NGO’s uit 56 landen een beroep op het INCB-drugsagentschap om transparantie en verantwoordelijkheid te creëren in de inspanningen van de ‘Cannabisrichtlijnen’.