Analyse: grootste angsten tegenstanders cannabis legalisering Canada niet uitgekomen

De angst dat het legaliseren van cannabis in Canada zou leiden tot nadelige gevolgen voor de volksgezondheid, is niet uitgekomen.

0
cannabis aandelen canada medicinale cannabis studie high tide british columbia legale cannabis winkels Village Farms Pure Sunfarms inheemse cannabisindustrie diversiteit aphria tilray fusie
- Advertentie -

Volgens een analyse gepubliceerd in het Journal of the Canadian Academy of Child & Adolescent Psychiatry, is de bezorgdheid dat het legaliseren van cannabis voor personen van 18 jaar en ouder in Canada zou leiden tot nadelige gevolgen voor de volksgezondheid, niet uitgekomen.

Angsten van de tegenstanders van cannabis legalisering blijken ongegrond

Uit de analyse blijkt dat er in de periode van drie jaar na de legalisatie “geen duidelijke toename van cannabisgebruik door jongeren” is geweest. Auteurs benadrukken verder de positieve maatschappelijke impact van het verminderen van aan cannabis gerelateerde arrestaties onder volwassenen en jongeren na de beleidswijziging. Het reguleren van cannabis heeft ook geleid tot meer gerichte berichten over de volksgezondheid, schrijven de auteurs.

“(…)Nu blijkt dat dergelijke categorische angsten grotendeels ongegrond zijn(…)”

Ze concluderen: “In de aanloop naar legalisering suggereerden professionele groeperingen (…) dat legalisatie een bedreiging vormde voor de volksgezondheid, pleitten voor een minimumleeftijd voor cannabisgebruik van 21 of 25 jaar, of dat Canada geen legalisering zou moeten doorvoeren omdat het jongeren een groter risico op schade zou opleveren. Nu blijkt dat dergelijke categorische angsten grotendeels ongegrond zijn, zou dit de basis moeten vormen om op meer genuanceerde gronden vooruitgang te boeken. (…) Op de balans blijft de legalisering van cannabis – vooral gezien de ernstige negatieve sociale gevolgen van criminalisering, en vooral voor jongeren – het potentieel bieden om de volksgezondheid en het welzijn van cannabisgebruikers en de samenleving beter te beschermen en daaruit voortvloeiende nettovoordelen te behalen in het algemeen.”

“Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid zijn regulering en educatie strategieën die de voorkeur verdienen boven criminalisering(…)”

In een reactie op de gegevens zei Erik Altieri, uitvoerend directeur van NORML: “Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid zijn regulering en educatie strategieën die de voorkeur verdienen boven criminalisering. Over het algemeen werkt de legalisering voor gebruik door volwassenen grotendeels zoals kiezers en politici voor ogen hadden, en dat is de reden waarom een ​​toenemend aantal rechtsgebieden hun beleid in deze richting verschuift.”

Afzonderlijke beoordelingen van het Canadese legalisatiebeleid laten geen stijging zien in het percentage ongevallen met motorvoertuigen dat te wijten is aan cannabis en geen veranderingen in cannabisgebruik of toegang onder risicojongeren. Uit aanvullende gegevens die in april in het tijdschrift Health Reports zijn gepubliceerd, blijkt dat Canadezen snel overschakelen van de illegale markt naar de legale markt – naar schatting 70 procent van de cannabisconsumenten meldt nu dat ze de plant uit legale bronnen hebben verkregen.

Analyses van wet- en regelgeving op staatsniveau voor gebruik door volwassenen in de Verenigde Staten hebben evenmin significante stijgingen gevonden in het gebruik of de toegang door jongeren die te wijten zouden kunnen zijn aan legalisatie. Andere studies hebben geen verband gemeld tussen de legalisering van cannabis en een toename van het aantal opnames voor drugsbehandelingen, gewelddadige misdaad of sterfgevallen door een overdosis.