Kuipers: rol Bureau Medicinale Cannabis wijzigen en (daarvoor) Opiumwet

Mogelijk wordt de medicinale cannabisindustrie dus verder opengebroken.

0
Ernst Kuipers minister volksgezondheid welzijn en sport kamervragen medicinale cannabis
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ernst Kuipers (D66). Foto: Martijn Beekman (via rijksoverheid.nl)
- Advertentie -

Ernst Kuipers (D66), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) publiceerde gisteren zijn kamerbrief zoals beloofd in februari voor de zomer over de vervolgstappen naar aanleiding van de evaluatie van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC). Het grootste nieuws is dat hij de rol van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) wil herzien door die rol te verkleinen, evenals de monopoliepositie en opkoopplicht. Daarvoor zal wel de Opiumwet moeten worden gewijzigd.

Ernst Kuipers stelt aanpassing medicinale cannabis beleid voor om weer in positie te komen, inclusief Opiumwet wijziging

In de brief erkent hij dat Nederland haar positie die zij de afgelopen jaren heeft opgebouwd dreigt te verliezen:

‘Internationaal ontwikkelt het beleid en de markt voor medicinale cannabis zich snel. Er is duidelijk sprake van een grote inhaalslag. Nederland dreigt haar koppositie die zij de afgelopen jaren heeft opgebouwd te verliezen.’

Die positie behouden, vraagt om een aanpassing van het beleid:

‘Dit vraagt om aanpassing van ons beleid om weer in positie te komen en de toekomst van Nederlandse medicinale cannabis te bestendigen. Met dit doel voor ogen wil ik de rol en taken van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) t.a.v. onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling herzien.’

Heel wat positievere geluiden dan zijn voorganger dus of voormalig minister Van Ark (medische zorg). Op dit moment loopt er een tender overigens voor twee medicinale cannabis vergunningen.

Maar mogelijk wordt de medicinale cannabisindustrie dus verder opengebroken. Hij stelt namelijk een Opiumwet herziening voor:

‘Een herziening van de rol en taken van het BMC ten aanzien van wetenschappelijk
en klinisch onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling heeft als doel de
mogelijkheid tot samenwerking en handel tussen farmaceutische bedrijven en
onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland te vergemakkelijken en de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van de
productie en het product primair bij deze partijen te beleggen.

De herziening bestaat uit het verkleinen van de rol van het BMC bij de handel in
medicinale cannabis, onder andere door de monopoliepositie en de opkoopplicht
van het BMC te herzien. Hiertoe zal de Opiumwet moeten worden gewijzigd.’

Ook kijkt hij er niet van op dat medicinale cannabis maar door een beperkt aantal patiënten via de legale weg wordt verkregen.

Update, 1 juni: reactie van Bedrocan, het enige bedrijf in Nederland dat cannabis momenteel levert aan het Bureau Medicinale Cannabis.

Geen woord in brief over medicinale cannabis thuisteelt

Helaas werd er alleen geen enkel woord besteed aan de medicinale thuisteelt.

Wel bracht overigens Kuipers recentelijk nog een bezoek aan een coffeeshop in Breda in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen.