Nationale Gouverneursvereniging in VS informeert over cannabis legalisatie

De Nationale Gouverneursvereniging van de Verenigde Staten heeft recent advies gegeven voor de juridische adviseurs van gouverneurs over juridische overwegingen met betrekking tot de regulering van cannabis op staatsniveau.

0
project c chris haver EVALI vaporizer longziekte cannabis america placebo legalisatie van cannabis
- Advertentie -

Op woensdag 1 november organiseerde de National Governors Association haar maandelijkse briefing voor de juridisch adviseurs van gouverneurs, waarbij de regulering van cannabis in de staten aan bod kwam. Het debat over de legalisering en regulering van cannabis blijft een prominente kwestie op staatsniveau, aangezien de discussies en problemen op dit gebied zich blijven ontwikkelen.

Cannabislegalisatie in de Verenigde Staten: Een complex landschap

Onder de federale Controlled Substance Act (CSA) wordt cannabis nog steeds geclassificeerd als een Schedule 1 gereguleerde drug. In de loop der jaren zijn echter de meeste staten en gebieden afgeweken van een algeheel verbod op cannabis en hebben zij wetten en beleidsmaatregelen aangenomen die enige teelt, verkoop, distributie, gebruik of bezit van cannabis toestaan. Daarnaast zijn er een aantal recente administratieve en wettelijke voorstellen tot herindeling of actualisering van het beleid met betrekking tot cannabis op federaal niveau in overweging, schrijft de vereniging in zijn maandelijkse briefing.

Op dit moment is het landschap voor cannabislegalisatie in de staten en gebieden als volgt:

  • Recreatieve en medicinale cannabis is legaal in 25 staten en gebieden, waaronder: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Guam, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Northern Mariana Islands, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, en Washington. Inmiddels hebben kiezers in Ohio in een referendum ook voor de legalisatie van cannabis gekozen.
  • Medicinale cannabis is legaal in 16 staten en gebieden: Alabama, Arkansas, Florida, Hawaii, Louisiana, Mississippi, North Dakota, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, South Dakota, Utah, U.S. Virgin Islands, en West Virginia.
  • Medicinale CBD-olie met THC is legaal in 7 staten: Georgia, Iowa, Indiana, Kentucky, Tennessee, Texas, en Wisconsin.
  • Ten minste 31 staten hebben ook wetten aangenomen die bepaalde bezitsovertredingen met betrekking tot cannabis geheel of gedeeltelijk decriminaliseren.

Recente ontwikkelingen in de federale cannabisregulatie

Cannabislegalisatie blijft een onderwerp op de verkiezingsstembiljetten en wetgevingsagenda’s in staten en gebieden, en veranderingen in de regulering van op cannabis gebaseerde producten op federaal niveau blijven van invloed op staatswetten met betrekking tot industriële hennep.

Onlangs zijn er op federaal niveau enkele belangrijke ontwikkelingen geweest met betrekking tot het beleid inzake cannabisregulering. Deze omvatten de uitvoerende actie van President Biden om gratie te verlenen aan personen met bepaalde lichte federale cannabisovertredingen, de instructie van de president aan de minister van Justitie om de classificatie van cannabis onder de CSA te herzien, en de ondertekening van de Medical Marijuana and Cannabidiol Research Expansion Act (H.R. 8454).

Daarnaast heeft het Department of Health and Human Services onlangs aanbevolen om cannabis te verplaatsen van een Schedule I naar een Schedule III gereguleerde drug.

Gouverneurs staan voor uitdagingen in de evoluerende wereld van cannabisregulatie

Met dit snel veranderende landschap worstelen gouverneurs en staatsfunctionarissen met het ontwikkelen van juridische en beleidsmatige benaderingen om regulering, volksgezondheid, toezicht, openbare veiligheid en handhaving, belastingen, vergunningverlening en andere opkomende kwesties met betrekking tot cannabis aan te pakken.

Aangezien deze kwesties meerdere disciplines en aandachtsgebieden bestrijken, verschillen de staten in hun bestuursstructuur en verdelen vaak bevoegdheid en jurisdictie over meerdere staatsinstanties.

Coördinerende organen of aangewezen leidende staten kunnen gegevensuitwisseling tussen instanties vergemakkelijken, het publiek en private belanghebbenden betrekken, partnerschappen aangaan met universiteiten en onderzoeksinstellingen om beleid te informeren, en publieksvoorlichting en preventie-inspanningen coördineren om de volksgezondheid en het bewustzijn te bevorderen.

Gouverneurs hebben ook verschillende hefbomen en strategieën gebruikt op het gebied van strafrecht (bijvoorbeeld grootschalige gratieverlening, expungement-inspanningen), sociale diensten, economische ontwikkeling en arbeidssystemen om ongelijke impact te verminderen en sociale gelijkheid programma’s te verbeteren.

De NGA organiseert overigens maandelijkse briefings voor de juridisch adviseurs van gouverneurs.