Onafhankelijke deskundigengroep stelt grenswaarde van 3,5 ng / ml THC voor in verkeer in Duitsland

Een onafhankelijke deskundigengroep, mét Nederlandse inbreng, heeft een grenswaarde voorgesteld voor THC tijdens het rijden in Duitsland.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

Nu de Duitse cannabiswet in werking is getreden, was er nog een onderdeel dat nog moest worden vastgesteld. Namelijk hoe om te gaan met cannabis en verkeer. Vorige week heeft het Federaal Ministerie van Digitaal en Transport via een persbericht laten weten dat een onafhankelijke groep deskundigen nu met een voorstel is gekomen.

Wetenschappelijke experts doen de volgende aanbevelingen

  • Binnen het kader van van de Wegenverkeerswet wordt een wettelijke grenswaarde van 3,5 ng/ml THC in het bloedserum voorgesteld, wat nét boven de grenswaarde in Nederland (3 ng/ml) ligt. Bij het bereiken van deze THC-grenswaarde is volgens de huidige stand van de wetenschap een verkeersveiligheidsgerelateerd effect bij het besturen van een voertuig niet onwaarschijnlijk, maar duidelijk onder de drempel waarboven een algemeen risico op ongevallen begint schrijven ze in het persbericht.
  • Om recht te doen aan het bijzondere risico van gecombineerd gebruik van cannabis en alcohol, wordt aanbevolen om voor cannabisgebruikers een absoluut alcoholverbod tijdens het rijden in te voeren, overeenkomstig de bepaling § 24c van de Wegenverkeerswet.
  • Er worden speekseltests met een hoge gevoeligheid aanbevolen als voorafgaande screening – voor de detectie van actueel gebruik. Het wordt aanbevolen om de details voor de implementatie van deze aanpak ook te verduidelijken rekening houdend met de ervaringen in het buitenland.

Volgens de experts is de voorgestelde grenswaarde van 3,5 ng/ml THC in het bloedserum een conservatieve benadering die naar hun mening vergelijkbaar is met een bloedalcoholconcentratie van 0,2 promille.

THC in het bloedserum is nog enkele dagen na het laatste gebruik detecteerbaar bij regelmatig gebruik. Daarom wordt met het voorstel van een grenswaarde van 3,5 ng/ml THC beoogd dat – anders dan bij de analytische grenswaarde van 1 ng/ml THC – alleen degenen worden gestraft bij wie het cannabisgebruik binnen een bepaalde tijdsperiode voorafgaand aan het rijden heeft plaatsgevonden en waarbij een verkeersveiligheidsgerelateerd effect bij het besturen van een voertuig mogelijk is.

Om deze voorstellen door te voeren is een wijziging van de Wegenverkeerswet nodig.

Samenstelling onafhankelijke werkgroep mét Nederlandse vertegenwoordiging

De onafhankelijke, interdisciplinaire werkgroep bestond uit de volgende experts:

  • Prof. Dr. med. Markus Backmund, hoofd van het praktijkcentrum in het dal (pit), leerpraktijk aan de LMU München
  • Dr. med. Maurice Cabanis, medisch directeur van de kliniek voor verslavingsgeneeskunde en afhankelijk gedrag, Klinikum Stuttgart, Centrum voor Geestelijke Gezondheid
  • Prof. Jan Ramaekers, hoofd van het Instituut voor Psychofarmacologie en Neuropsychologie, Universiteit Maastricht
  • Dr. med. Franjo Grothenhermen, voorzitter van de werkgroep Cannabis als Medicijn e. V. (ACM), algemeen directeur van de International Association for Cannabinoid Medicines e. V. (I-ACM)
  • Prof. Lorenz Böllinger, emeritus hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Universiteit van Bremen
  • PD Dr. rer. nat. Stefanie Iwersen-Bergman, hoofd van de toxicologie aan het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf
  • Thomas Seidel, voorzitter van de werkgroep Verkeerspolitieke Zaken (AG VPA) van het Hessische Ministerie van Binnenlandse Zaken en Sport

Ook vertegenwoordigers van het BMDV, het BMG en het Federale Instituut voor Wegenbouw en Verkeer en de voorzitter van de Grenswaardecommissie, Prof. Stefan Tönnies (zonder stemrecht), hebben deelgenomen aan de vergaderingen.

Het resultaat is aan het verantwoordelijke Federale Ministerie van Volksgezondheid overgedragen, en de fracties zijn op de hoogte gebracht.

De aanbevelingen van de onafhankelijke interdisciplinaire expertgroep zijn te vinden op de volgende links:

www.bmdv.bund.de/expertengruppe-kurzfassung
www.bmdv.bund.de/expertengruppe-langfassung
www.bmdv.bund.de/verkehrspolizeiliches-votum