Rechter: Rabobank mag Rotterdamse coffeeshophouder weigeren

Het blijft een ding: de problemen van de cannabis industrie met de bankenwereld.

0
legale cannabis verkoop rabobank coffeeshop coffeeshophouder pinbetaling contant geld
- Advertentie -

Recentelijk gaf de rechter de Rabobank gelijk. Een Rotterdamse coffeeshophouder mag door de Rabobank geweigerd worden om een zakelijke rekening te kunnen openen.

Rechter geeft Rabobank gelijk in het weigeren van een zakelijke rekening voor een coffeeshophouder

In de coffeeshop wordt alleen contant geld geaccepteerd. Bij de Rabobank probeerde de coffeeshophouder al sinds 2016 een zakelijke rekening te krijgen om contant geld op te storten.

Bij de Rabobank probeerde de coffeeshophouder al sinds 2016 een zakelijke rekening te krijgen om contant geld op te storten

Het zou gaan om een bedrag van 600.000 euro. Dat werd afgewezen. In 2018 deed de ondernemer een nieuwe aanvraag. Die werd 4 juni 2019 weer afgewezen. De Rabobank wilde namelijk een verklaring voor twee bedragen van 175.000 en 140.000 euro. Daarnaast wilde de Rabobank nog een aantal andere documentatie. Dat stond in een brief, die besproken is in het kort geding:

“(…) Rabobank en Belastingdienst onjuist geïnformeerd

In een gesprek d.d. 14 januari 2019 met de bank, in aanwezigheid van uw advocaat en uw boekhouder hebt u verklaard dat uw privévermogen aan contant geld,

€ 600.000,- bedraagt. U gaf aan dit bedrag te willen storten bij Rabobank.

Gelet op de gevoeligheid van de sector (coffeeshop) waarin u actief bent, heeft Rabobank de verklaringen van u omtrent dit bedrag aan privé contant geld vergeleken met de jaarrekening 2016 en IB aangiften 2016+2017 van u. Uit genoemde documenten kwam naar voren dat er sprake was van in totaal € 319.964 aan contant vermogen. Dit impliceert een verschil van bijna € 300.000. Er is u wederom om een verklaring gevraagd.

Uit de nieuw aangeleverde documentatie, bestaande uit o.a. uw IB aangifte 2018 en een opstelling opgebouwd spaargeld van de heer [appellant] gericht aan de Belastingdienst Rijnmond, blijkt echter een veel groter contant vermogen dan eerder aan de Belastingdienst opgegeven. In de IB aangifte 2018 is bijna €1.175.000 opgegeven als contant privé vermogen. Het verschil tussen het in eerste instantie aan de belastingdienst opgegeven aanwezige contante vermogen (€319.964), volgens uw verklaring van 14 januari 2019 bij de bank € 600.000,- en het bij de Belastingdienst Rijnmond aangegeven vermogen van bijna € 1.175.000, is enorm.

Tegelijk staat vast dat u bij zowel de Belastingdienst, als Rabobank een onjuiste opgave heeft gedaan van uw privé vermogen. (…)

Rabobank wenst betrokkenheid bij witwassen te kunnen uitsluiten; vertrouwen geschaad

De Rabobank wenst geen enkel risico te lopen dat rekeningen die bij de bank worden aangehouden, worden misbruikt voor het witwassen van gelden. Dit vloeit ook voort uit de Wwft. Van witwassen is ook sprake als contant vermogen, dat niet is opgegeven aan de Belastingdienst, gestort wordt op een rekening die bij Rabobank wordt aangehouden.

Door uw voornemen om € 600.000 af te storten bij de Rabobank, waarvan een substantieel deel fiscaal niet was aangegeven in het verleden, heeft u de Rabobank het risico laten lopen dat zij betrokken werd bij witwassen. Door dit risico te nemen en pas te acteren nadat de Rabobank u hiermee na uitgebreid onderzoek heeft geconfronteerd, moet de Rabobank helaas constateren dat u hiermee het vertrouwen heeft geschaad dat de basis vormt voor het aangaan van iedere (zakelijke) bancaire relatie.

Rabobank beroept zich in dit verband verder op haar contractsvrijheid om al dan niet een zakelijke relatie aan te gaan. (…)”

Wat volgde was het aanspannen van een kort geding door de coffeeshop ondernemer, maar ook die heeft hij nu verloren. De rechter gaf de Rabobank gelijk.

Niet de eerste keer dat een bank moeilijk doet met een cannabis onderneming

De rechter stond die keer niet aan de kant van de bank en zei dat de ABN AMRO de zakelijke bankrekening aan Project C moest verlenen

Het is niet de eerste keer dat een bank moeilijk doet met een cannabis onderneming. Nog niet zo lang geleden won aspirant wietproef deelnemer Project C nog een rechtszaak van de ABN Amro, die eerst Project C weigerde om een zakelijke bankrekening te geven. De rechter stond die keer niet aan de kant van de bank en zei dat de ABN AMRO de zakelijke bankrekening aan Project C moest verlenen.

Duidelijk is dat de problemen met de bankenwereld voor de cannabis industrie niet zijn opgelost en nog steeds problemen veroorzaken.