Ruime meerderheid jongeren in Verenigd Koninkrijk voorstander van legalisatie cannabis

Gegevens van de British Social Attitudes (BSA) enquête tonen aan dat Gen Z overweldigend voorstander is van de legalisatie van de verkoop van cannabis.

0
- Advertentie -

Uit nieuwe gegevens van de British Social Attitudes (BSA) enquête die werd gepubliceerd door het National Centre for Social Research toont aan dat een ruime meerderheid van de jongeren (Generatie Z, Gen Z in dit geval) voorstander is van de legalisering van cannabis.

De opvattingen over de verkoop van cannabis in het Verenigd Koninkrijk illustreren hoe de waarden van Gen Z gevormd worden door opvallend liberale sociale attitudes valt te lezen in het onderzoek.

Recente jaren hebben een duidelijke verschuiving laten zien in de verkoop, teelt en het bezit van cannabis in vierentwintig Amerikaanse staten en verschillende Europese landen.

In het VK is het verbod uitgedaagd door de licentieverlening voor medisch gebruik van cannabis. Deze verandering werd aangewakkerd door de spraakmakende gevallen van Billy Caldwell en Alfie Dingley, twee jongens met ernstige epilepsie wiens ouders campagne voerden voor het recht om hen cannabisproducten voor medicinale doeleinden te geven.

Gen Z steunt legalisatie van cannabis overweldigend

Gegevens van de British Social Attitudes (BSA) enquête tonen aan dat Gen Z overweldigend voorstander is van de legalisatie van de verkoop van cannabis.

Ongeveer twee derde (63%) ondersteunt de verkoop van cannabis in gelicentieerde winkels, en nog eens 17% vindt dat de verkoop van cannabis volledig legaal zou moeten zijn, zonder restricties.

Slechts 20% steunt het huidige verbod.

Ter vergelijking: de meningen van andere generaties zijn meer verdeeld, met Babyboomers die bijna gelijk verdeeld zijn over dit onderwerp.

Lager gebruik ondanks hoge steun

Ondanks de hoge niveaus van steun voor het liberaliseren van drugswetten, is Gen Z aanzienlijk minder geneigd cannabis te gebruiken dan hun Gen X ouders op dezelfde leeftijd.

In 1996 meldde 16,2% van de 16- tot 24-jarigen (toen Gen X) cannabisgebruik in de voorgaande maand.

In 2023 was dit percentage onder 16- tot 24-jarigen (Gen Z) slechts 8,4%, volgens gegevens van het Office for National Statistics (ONS).

Liberale waarden en toekomstig beleid

De sterke morele overtuigingen van Gen Z, gebaseerd op liberale waarden over individuele rechten en vrijheden, plaatsen hen vaak in conflict met oudere generaties. Dit blijkt niet alleen uit hun standpunten over cannabisbeleid, maar ook uit hun brede bereidheid om autoriteit uit te dagen. Als deze opvattingen standhouden en Gen Z een groter deel van het electoraat gaat uitmaken, zou dit kunnen leiden tot een tegen-culturele verschuiving vergelijkbaar met die van hun grootouders in de jaren zestig schrijft het National Centre for Social Research in hun onderzoek. Deze periode zag radicale hervormingen in wetten over onder andere doodstraf, echtscheiding, anticonceptie, homoseksualiteit, gokken en censuur.

De liberale houding van Gen Z ten opzichte van cannabis en andere sociale kwesties suggereert dat zij mogelijk aan de vooravond staan van significante veranderingen in het beleid omtrent wet en orde.

Terwijl hun zelfgerapporteerde gebruik van cannabis relatief laag blijft, zou hun invloed op toekomstig beleid aanzienlijk kunnen zijn als ze blijven pleiten voor persoonlijke vrijheid en individuele rechten.