Studie: legalisatie in VS verleidt tieners niet om cannabis te proberen

Onder mensen van 12 tot 20 jaar oud, voor wie recreatief cannabisgebruik in alle staten verboden blijft, vonden onderzoekers geen bewijs van een toename.

0
august de loor vrouwen cannabisindustrie simone van breda
- Advertentie -

De legalisatie van cannabis in verschillende Amerikaanse staten heeft volgens een nieuwe studie, gedeeltelijk gefinancierd door de National Institutes of Health, er niet tot geleid dat tieners cannabis gingen proberen.

Geen toename van tieners die voor het eerst cannabis gingen gebruiken na de legalisering van cannabis

Het is namelijk een vaak gehoord tegenargument voor de legalisatie van cannabis door tegenstanders, dat de legalisatie ervan zou leiden tot meer gebruik van cannabis onder de jeugd. Maar dat blijkt dus niet waar te zijn uit een studie met n=819,543 Amerikaanse deelnemers.

De auteurs schrijven dan ook:

Het bewijs geeft aan dat er geen beleidsgerelateerde veranderingen zijn in het optreden van nieuwe incidenten met cannabis bij minderjarigen, maar een verhoogd voorkomen van nieuw beginnend cannabisgebruik onder oudere volwassenen (d.w.z. >21 jaar). We bieden een voorlopige conclusie over het belang van de volksgezondheid: de verkoop van legale cannabis in de detailhandel kan worden gevolgd door het toenemend gebruik van cannabis bij oudere volwassenen, maar niet bij minderjarigen die geen cannabisproducten in een winkel kunnen kopen. Onderzoek naar cannabisbeleid is nog geen volwassen wetenschap. We betogen dat het modelleren van nieuw incidenteel cannabisgebruik informatiever kan zijn dan het modelleren van prevalenties bij het evalueren van beleidseffecten en bewijs leveren van de voordelen van het event study-model ten opzichte van regressiemethoden die proberen te corrigeren voor verstorende factoren.

Studie: legalisatie in VS verleidde tieners niet om cannabis te proberen
Effect van tijd sinds legalisering van cannabis op de incidentie van cannabis in de leeftijdsgroep van 21 jaar en ouder met 95% betrouwbaarheidsintervallen.

Onder mensen van 12 tot 20 jaar oud, voor wie recreatief cannabisgebruik in alle staten verboden blijft, vonden onderzoekers geen bewijs van een toename. De resultaten laten wel lichte stijgingen en dalingen van cannabisgebruik zien in de loop van de tijd, maar die kunnen niet worden gekoppeld aan legalisatie.

De bevindingen van het artikel suggereren dat door het legaliseren van cannabis voor gebruik door volwassenen inderdaad het vaker voorkomt dat mensen voor het eerst cannabis gebruiken, maar alleen onder mensen die de drug daadwerkelijk legaal kunnen gebruiken.

Niet heel gek ook, want als je het legaal kan aanschaffen en voorheen niet, zullen volwassen mensen benieuwd zijn naar bijvoorbeeld een alternatief voor alcohol dat een van de enige legale en meest gebruikte drugs is en veel schadelijker is voor de gezondheid.

Effect van tijd sinds legalisering van cannabis op de incidentie van cannabis in de leeftijdsgroep van 21 jaar en ouder met 95% betrouwbaarheidsintervallen.

De bevindingen komen overeen met een studie gepubliceerd in 2020 die vond dat de legalisatie van cannabis weinig effect had op het gebruik van cannabis door de jeugd.

Cannabis Industrie Awards 2023