Trimbos THC-Monitor: THC-percentage populaire coffeeshopwiet gestegen

Het gemiddelde THC-percentage in de populairste (en meest verkochte) wiet steeg in 2022 significant, maar de prijzen van wiet en hasj zijn weinig veranderd schrijft het Trimbos-instituut in de vorige week verschenen THC-monitor.

0

Eind vorige week werd zoals ieder jaar in november weer de THC-Monitor gepubliceerd door het Trimbos-instituut, het jaarlijkse onderzoek naar onder andere de THC gehaltes van cannabis in de Nederlandse coffeeshops. Daaruit bleek dat het gemiddelde THC-percentage in de populairste (dus meest verkochte, aldus het Trimbos-instituut) nederwiet dit jaar significant hoger was dan in de vorige meting: het steeg van 14,6 naar 17,2%.

THC-percentage in de populairste (en meest verkochte) nederwiet dit jaar significant hoger

Voor het onderzoek zijn 50 willekeurige Nederlandse coffeeshop bezocht van de in totaal ~565 coffeeshop in Nederland.

Daar zijn 61 monsters van de meest populaire nederwiet aangeschaft, evenals 62 monsters buitenlandse hasj, 4 monsters wiet van buitenlandse herkomst en 19 monsters nederhasj.

Ook werden 49 wiet monsters aangekocht die door de medewerkers van de coffeeshops werden aangemerkt als het “meest sterk” én werden 6 wiet samples aangeschaft die voornamelijk CBD zouden bevatten.

De bevindingen zijn, samengevat door het Trimbos-instituut, als volgt:

 • Het gemiddelde THC-percentage in de populairste (en meest verkochte, aldus het Trimbos-instituut) in nederwiet was dit jaar significant hoger dan vorig jaar: het steeg van 14,6 naar 17,2%, maar blijft binnen de trend waarbij het gemiddelde THC percentage tussen de 15% en 18% schommelt.
 • De volgens de coffeeshop ‘meest sterke wiet’ (vaak Haze) bevatte 17,0% THC, vorig jaar 17,5%.
 • Geïmporteerde wiet bevatte gemiddeld minder THC dan de andere cannabisproducten (2,4%)
 • Nederlandse hasj bevatte gemiddeld 35,7% THC.
 • Het THC-percentage voor geïmporteerde hasj was het afgelopen jaar gemiddeld 26,8%. Dit verschilt niet significant van de 24,3% die vorig jaar werd gemeten.
 • Het meest in het oog springend verschil in samenstelling tussen beide soorten is dat geïmporteerde hasj, in tegenstelling tot nederwiet, ook een aanzienlijke hoeveelheid CBD bevat (mediaan 3,2% versus 0,0%). Hoewel het mediane CBD-gehalte in geïmporteerde hasj het afgelopen jaar significant is gestegen vergeleken met de meting van vorig jaar (2,2%), is dit nog altijd een stuk lager dan de mediane gehaltes van een aantal jaar geleden. Deze kwamen niet zelden boven de 7,5%. Deze veranderingen in het THC- en CBD-gehalte zouden verklaard kunnen worden door een verdere overstap van traditionele methodes voor het maken van hasj, naar methodes waarbij gebruik wordt gemaakt van nederwietachtige planten.
 • Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD (mediaan voor populairste en sterkste wiet 0,0%, voor geïmporteerde wiet 0,1%). Het mediane CBD-gehalte van beide soorten nederwiet daalde in deze meting van 0,1% in de meting van vorig jaar.
 • Dit jaar zijn 6 wietsoorten verkocht als CBD wiet. Vijf hiervan bevatten een aanzienlijke hoeveelheid CBD (mediaan 13,2%); één sample bevatte géén CBD, maar uitsluitend THC.

Weinig veranderingen in prijzen wiet en hasj in 2022

Naast bovenstaande bevindingen, zijn ook onderstaande bevindingen gedaan op het gebied van de prijzen van de wiet en hasj in de coffeeshops in 2022.

 • De gemiddelde prijs voor de populairste soort nederwiet (€11,70 per gram in 2021, €11,17 per gram in 2022) veranderde dit jaar niet significant.
 • Hetzelfde gold voor de geïmporteerde wiet (€3,79 ten opzichte van €4,67 in 2021) en de verondersteld sterkste wietsoort (€14,21 in 2021, €15,45 in 2022).
 • Als er gekeken wordt naar de langetermijnontwikkelingen is voor zowel de meest populaire als de meest sterke nederwiet te zien dat er sinds 2007 een flinke stijging te zien is (respectievelijk van rond de €7,- naar rond de €11,- en van rond de €7,- naar rond de €14,-).
 • De prijs voor een gram geïmporteerde wiet schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de €4,- en de €6,- en was aanzienlijk lager dan die van de andere cannabisproducten (€3,79 in 2021/2022).
 • De prijs voor een gram nederhasj was altijd hoger dan voor een van de andere cannabisproducten maar dit jaar net als in de vorige meting niet (€12,53 ten opzichte van €13,80 in de vorige meting; verschil met voorgaande meting niet significant).
 • De prijs die gemiddeld betaald moest worden voor een gram geïmporteerde hasj lag begin deze eeuw rond de €7,- en is sindsdien geleidelijk gestegen tot iets meer dan €10,- in de afgelopen jaren. Het afgelopen jaar daalde de prijs voor een gram geïmporteerde hasj echter significant (€11,74 in 2021 versus €10,55 in 2022).
 • Opmerkelijk is verder dat dit jaar voor het eerst geen correlatie tussen het THC-gehalte en de prijs van zowel wiet als hasj kan worden aangetoond: dit onderstreept het belang van goede informatievoorziening in de coffeeshop.

Eerdere bevindingen THC-monitor in 2020 en 2021

Het gemiddelde THC percentage van de coffeeshop wiet zou zijn gedaald van 16,7% naar 14,6% in 2020 volgens de 2020 THC-monitor. Dat was een daling van zo’n 13%.

Volgens de 2021 THC-Monitor was de prijs van cannabis in de coffeeshops iets omhoog gegaan, terwijl het THC gemiddelde juist iets was gedaald.