Volgende kabinet gaat over tussentijdse evaluatie van het wietexperiment

De geplande evaluatie van 2024 komt te vroeg voor het huidige kabinet om conclusies te verbinden aan het wietexperiment. Ook de banken geven nog steeds problemen voor aangewezen telers.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

De ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben gisteren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de ervaren knelpunten bij het verkrijgen van een bankrekening door aangewezen telers en de opgave uit het coalitieakkoord om op korte termijn criteria vast te stellen voor de beoordeling van de uitkomsten van het experiment. Daaruit bleek onder andere dat het volgende kabinet zal gaan over de tussentijdse evaluatie van het wietexperiment, die stond gepland voor 2024 maar te vroeg zal komen.

2024 is nog te vroeg om conclusies te verbinden aan het experiment gesloten coffeeshopketen

In de brief schrijven ze dat begin juni de eerste teler is gestart met telen. Het streven is om in totaal tien telers aan te wijzen die gereguleerd de hennep en hasjiesj mogen produceren. Op dit moment zijn er nog steeds maar negen aangewezen telers, de tiende (Village Farms/Leli Holland) wacht nog op definitieve toewijzing.

In het coalitieakkoord staat dat nog in 2024 conclusies zouden worden verbonden aan de tussentijdse evaluatie van het experiment gesloten coffeeshopketen, maar doordat de start is vertraagd zal ook de evaluatie vertraging oplopen. Daarmee wordt een eventuele ‘bom’ zoals het AD beschrijft onder het huidige kabinet alvast ontmanteld: het volgende kabinet zal gaan over de toekomst van de wietproef, waardoor de verkiezingen van maart 2025 cruciaal gaan zijn voor de cannabisindustrie.

In de brief schrijven ze:

(…)Gezien deze inschatting van de onderzoekers en de begeleidings- en
evaluatiecommissie zijn dus over de effecten op de drie in het coalitieakkoord
genoemde onderwerpen criminaliteit, volksgezondheid en preventie nog geen
algeheel conclusieve uitspraken te doen in 2024. Gelet op het vorenstaande
hebben de onderzoekers aangegeven dat een evaluatieverslag in 2024 zoals
afgesproken in het coalitieakkoord niet mogelijk zal zijn. De begeleidings- en
evaluatiecommissie onderschrijft dit.

Wel zullen ze alvast enige informatie in 2024 naar het kabinet sturen. Eerder deze week besprak de Tweede Kamer commissievergadering van Justitie en Veiligheid de voortgang van het wietexperiment en hoe het succes zal worden gemeten.

Nog steeds telers die worstelen met het verkrijgen van een bankrekening

Ook de banken geven nog steeds problemen waardoor het experiment vertraagd. Daarover schrijven ze:

Hoewel een aantal telers problemen heeft met het verkrijgen van een bankrekening, lijkt van een categorisch uitsluitingsbeleid (waarbij gehele sectoren worden uitgesloten bij alle banken) op dit moment geen sprake, getuige het feit dat drie telers wel een bankrekening hebben kunnen openen. Enkele telers hebben aangegeven dat de acceptatieprocedure bij de bank nog loopt.  

Bij de brief is ook een bijlage ‘Toelichting wettelijk kader Wwft en Bibob’ aan toegevoegd. Daarin leggen ze uit:

Daar waar de Bibob zich richt op de betrokken personen en partijen en hun mogelijke
antecedenten, kijken instellingen onder de Wwft naar de daadwerkelijke bron en inzet van financiële middelen en mogelijke risico’s die daaruit voortvloeien. En gaan zij bij een bepaalde risicogevoeligheid voor witwassen geen (nieuwe) klantrelatie aan. Terwijl een negatief Bibob-advies gebaseerd is op concrete (justitiële) informatie en antecedenten. In dat kader is voorts van belang dat na het Bibob-onderzoek nog een proportionaliteitstoets wordt gedaan, op basis waarvan besloten kan worden om af te wijken van een negatieve uitkomst.

Zie ook onderstaande draadje: