Wetgeving ingediend in Malta om cannabis inclusief thuisteelt te reguleren

De regering stelt volledige decriminalisering voor van volwassenen die in het bezit zijn van 7 gram of minder cannabis voor persoonlijk gebruik.

0
Malta cannabis thuisteelt legaliseren legaliseert minister-president
- Advertentie -

Gisteren maakte de minister van Gelijkheid, Onderzoek en Innovatie, Owen Bonnici, bekend dat hij wetgeving heeft geïntroduceerd die cannabis zou reguleren in Malta. Het wetsvoorstel ‘stelt een nieuw wettelijk kader vast voor verantwoord gebruik van cannabis’.

Update, 6 oktober: ook non-profit clubs behoren tot de regulering. Details zijn toegevoegd onderaan dit artikel.

Releaf Malta, de organisatie die cannabis hervormingen in Malta op gang probeert te krijgen, reageerde verheugd op Twitter.

In een reactie, liet ons contact bij Releaf Malta ons weten dat ze enthousiast zijn over de recente mededeling van de regering waarbij een wetsontwerp bij het parlement is ingediend om de huidige draconische wetten die het gebruik van cannabis door volwassenen regelen te wijzigen, en om een autoriteit op te richten die cannabisgerelateerde zaken regelt en controleert. ReLeaf Malta heeft altijd drie fundamentele principes benadrukt die elke hervorming van het persoonlijk gebruik van cannabis door volwassenen moet respecteren,

 1. Recht om in privacy en zonder angst voor juridische gevolgen cannabis te kweken
 2. Uitwissing van strafregisters en vrijlating uit de gevangenis voor niet-gewelddadige cannabisgerelateerde delicten
 3. Het recht om zonder winstoogmerk cannabis te delen met andere volwassenen zonder strafrechtelijke gevolgen of intimidatie door wetshandhavers

“Het is absoluut noodzakelijk dat de Maltese regering haar belofte handhaaft om een meer humane en rechtvaardige benadering van het verantwoord gebruik van cannabis door volwassenen te bevorderen en de nodige instrumenten te bieden om de criminele onderwereld die nog steeds de lokale markt domineert, tegen te gaan,” liet Releaf Malta president Andrew Bonello weten.

wetswijziging stelt ook de toegestane thuisteelt van maximaal vier cannabisplanten per huishouden voor

De regering stelt volledige decriminalisering voor van volwassenen die in het bezit zijn van 7 gram of minder cannabis voor persoonlijk gebruik en een procedure voor de commissaris voor Justitie, in plaats van de strafrechter, voor mensen met meer dan 7 gram maar minder dan 28 gram. De wetswijziging stelt ook de toegestane thuisteelt van maximaal vier cannabisplanten per huishouden voor, iets wat de minister-president eerder dit jaar in februari ook al liet weten. Wie weet is het toch Malta en niet Luxemburg dat thuisteelt als eerste echt reguleert in Europa. Gedogen, wat we in Nederland doen, betekent niet dat thuisteelt is toegestaan.

De kans dat het wetsvoorstel het haalt is overigens groot: de zittende regering die het wetsvoorstel heeft ingediend heeft een meerderheid.

Medicinale cannabis wordt er al een tijdje gekweekt door Materia en mag ook geëxporteerd worden.

Inhoud wetgeving

1. Bezit

 • Een persoon ouder dan 18 jaar mag maximaal 7 gram in bezit hebben. Onder het nieuwe wettelijke kader wordt dit niet als een overtreding beschouwd; bovendien zal een persoon die binnen deze limiet cannabis bezit, niet worden gearresteerd of de genoemde cannabis in beslag worden genomen, tenzij er een redelijk vermoeden van mensenhandel bestaat.
 • Als een persoon jonger dan 18 jaar wordt aangetroffen in het bezit van maximaal 7 gram cannabis, wordt deze voor de rechter gedaagd zodat een aanbevolen zorgplan kan worden opgesteld.
 • Volgens het wettelijk kader zijn maximaal vier cannabisplanten per woning toegestaan, ongeacht het aantal mensen dat op het terrein woont. Ze mogen niet zichtbaar zijn vanuit andere woningen.
 • Het gebruik van cannabis in het openbaar, tenzij toegestaan ​​voor medische doeleinden, is illegaal en de persoon kan een boete van € 235 krijgen.
 • Evenzo is cannabisgebruik in het bijzijn van minderjarigen, zowel in het openbaar als privé, illegaal en staat er een boete van € 300-500 op.
 • Boetes voor ongeoorloofd gebruik tot 28 gram kunnen online worden betaald.

2. Teelt

 • Bij het kweken is het toegestaan ​​om maximaal 50 gram gedroogde cannabis in een woning te houden. Als de gedroogde cannabis meer dan 50 gram bedraagt, zal de politie deze in beslag nemen en zullen de nodige juridische stappen worden ondernomen. Niet geoogste cannabis wordt niet genomen als het binnen de limiet van vier planten valt.

3. Clubs

 • Het is toegestaan ​​om clubs op te richten met het doel cannabis te kweken om de leden te verdelen. Deze organisaties moeten non-profitorganisaties zijn en niemand onder de 18 jaar mag lid zijn of aanwezig zijn. Niemand mag lid zijn van meer dan één organisatie.
 • Per lid mag maximaal 7 gram per dag worden gestoord met een maximum van 50 gram per maand. De organisatie zal ook elke maand tot 20 cannabiszaden aan elk lid kunnen distribueren. De organisatie mag op geen enkel moment meer dan 500 gram gedroogde cannabis op het terrein hebben.
 • De gebouwen die door deze organisaties worden beheerd, mogen zich niet binnen 250 meter van een school, club of jeugdcentrum bevinden en er mogen geen borden, woorden of tekeningen zijn die aangeven dat er cannabisgerelateerde activiteiten plaatsvinden.
 • De organisatie moet er ook voor zorgen dat het terrein geen schade toebrengt aan de plaats en moet worden geregistreerd en toestemming krijgen van de Autoriteit voor Verantwoord Cannabisgebruik, die moet worden opgericht volgens het wettelijke kader.
 • Ze moeten de bevelen van de autoriteit opvolgen over hoeveel cannabis ze moeten trekken, waar ze moeten drogen en hoe ze moeten worden vervoerd. De instantie voert controles uit.
 • Elke drie maanden moeten organisaties aan de autoriteit rapporteren over hun activiteiten en over het aantal leden, zonder hun namen bekend te maken.
 • De eigenaren, het management en de leden van de organisatie mogen uitsluitend bestaan ​​uit personen die geen rechtspersonen of andere rechtspersonen omvatten.
 • Het concept stelt voor om de Autoriteit voor Verantwoord Cannabisgebruik op te richten, die de sector zodanig zal reguleren dat zij ook voorlichtings-, outreach- en stakeholdermaatregelen in de sector uitvoert.

Klik hier om het volledige wetsvoorstel te lezen.