WOB-verzoek om de 149 wietproef aanvragen in te zien

Het zou nogal een stunt zijn mocht dit lukken.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

Een onbekende heeft een WOB-verzoek ingediend (Wet openbaarheid van bestuur) om daarmee alle 149 aanvragen in te zien die wilden meedingen om een van de 10 vergunningen in het wietexperiment, maar is daarin gefaald.

WOB-verzoek naar 149 wietproef aanvragen

Dankzij een Tweet van de Medical Cannabis Society kwamen we achter het Wob-besluit van 1 december.

Op de pagina schrijft de rijksoverheid:

“De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 december 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om kopieën van alle documenten betreffende alle 149 aanvragen van personen, organisaties of bedrijven om mee te mogen doen als teler aan het wietexperiment, ingekomen in de periode 1 juli 2020 tot en met 28 juli 2020.”

Nu als je de PDF van het Wob-besluit inleest, wordt duidelijk wat de vraag was:

“U hebt verzocht om kopieën van alle documenten betreffende alle 149 aanvragen
van personen, organisaties of bedrijven om mee te mogen doen als teler aan het
wietexperiment, ingekomen in de periode 1 juli 2020 tot en met 28 juli 2020.”

In de PDF schrijft het ministerie van Justitie en Veiligheid dat er bij hun maar een aanvraag is binnen gekomen, voor de rest allemaal bij het ministerie van VWS. Er is overleg geweest tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van VWS:

“Tussen mijn ministerie en het ministerie van VWS heeft overleg plaatsgevonden,
waarbij is afgesproken dat het ministerie van VWS alle 149 aanvragen zal
inventariseren. Voor een beoordeling op grond van de Wob van de aanvraag die
(ook) bij mijn ministerie is ingekomen, verwijs ik u daarom naar het besluit dat
mijn ambtsgenoot van VWS hierover zal nemen. Verder zijn er bij mijn ministerie
geen documenten aangetroffen met de door u gevraagde informatie.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid sluit de brief af met:

“Voor de beoordeling van het op mijn ministerie aangetroffen document, verwijs ik
u naar het besluit dat mijn ambtsgenoot van VWS zal nemen. Ik zie geen
aanleiding om over dit document anders te oordelen dan mijn ambtsgenoot en
beschik verder niet over documenten.”

Verstrekken informatie 149 aanvragen

Oftewel: het verstrekken van de informatie van de 149 aanvragen gaat niet door, voorlopig.

Dat zou ook wel een stunt zijn geweest. De aanvragers zullen blij zijn in ieder geval, alhoewel niet duidelijk is wat VWS naar aanleiding van deze brief heeft gedaan. Op de website van de rijksoverheid is niets te vinden in ieder geval.