Burgemeester Hoogeveen stemt in met één coffeeshop onder strikte voorwaarden

De vertrekkend burgemeester van Hoogeveen heeft ingestemd met de komst van één coffeeshop onder strikte voorwaarden, geen twee. De gemeenteraad is verontwaardigd.

0
coffeeshoptoerisme rijvaardigheid cbd thc speekseltest ict-problemen wietexperiment wietproef
- Advertentie -

Na uitgebreide overwegingen heeft de vertrekkend burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen een besluit genomen omtrent de vestiging van coffeeshops in de gemeente. De burgemeester heeft eerder deze week aangekondigd in een persbericht dat slechts één coffeeshop wordt toegestaan onder strikte voorwaarden, ondanks het voorstel van de gemeenteraad voor de vestiging van twee coffeeshops.

Besluitvorming rond coffeeshops in Hoogeveen

In een verklaring benadrukte Burgemeester Loohuis dat hij zorgvuldig heeft geluisterd naar zowel voor- als tegenstanders van coffeeshops in de gemeente.

Hij benadrukte de noodzaak van een preventieplan om alle betrokkenen adequaat voor te lichten over de risico’s en gevolgen van cannabisgebruik.

Daarnaast eiste hij een strikt handhavingsbeleid, waarbij concrete afspraken worden gemaakt om naleving te waarborgen.

Strikte voorwaarden voor vestiging

De burgemeester kondigde aan dat er aanvullingen moeten worden gedaan op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om de vestiging van de coffeeshop mogelijk te maken.

Deze aanpassingen zullen bijzondere bepalingen bevatten die specifiek gericht zijn op de exploitatie van een coffeeshop.

Bovendien zal de coffeeshop alleen worden toegestaan in gebieden waar dag- en avondhoreca is toegestaan volgens het omgevingsplan.

Locatiecriteria en preventieve maatregelen

Volgens de aankondiging van de burgemeester kan een coffeeshop worden gevestigd op locaties zoals de Schutstraat, Hoofdstraat Noord en andere aangewezen gebieden.

Daarnaast zullen er strenge preventieve maatregelen worden genomen om mogelijke overlast en gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Dit besluit volgt op een verzoek van de gemeenteraad in 2022 om het geldende nulbeleid te herzien, wat na debat en besluitvorming in 2023 heeft geleid tot de huidige keuze voor één coffeeshop onder strikte voorwaarden.

Update 4 april, 2040 12:14: gemeenteraad verontwaardigd

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft verontwaardigd gereageerd. “We zijn zeer verontwaardigd over deze gang van zaken”, zei  VVD-fractievoorzitter tegen RTV Drenthe. “De communicatie hierover is op één van zijn laatste dagen als burgemeester de deur uitgegaan. Dit is gewoon regeren over je eigen graf.”