Burgemeester Jan Rijpstra (Smallingerland): maar plek voor één wietproef kwekerij in Drachten

Noch de gemeenteraad of de burgemeester gaan over de selectie overigens.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

Eerder berichtten we al dat er twee wietproef aspiranten zich hadden gemeld in Drachten en nog in dezelfde straat ook. Burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland, waar Drachten in ligt, liet gisteren weten aan de gemeenteraad dat er op advies van de politie maar plek is voor één wietproef aspirant: “Dat doe ik op advies van de politie. Die zegt dat dit meer beslag zal leggen op de openbare orde en de veiligheid.”

Geen twee wietproef kwekerijen in dezelfde straat in Drachten

De Leeuwarder Courant laat weten dat het voor reacties zorgde van zowel voorstanders als tegenstanders van een of meerdere wietproef kwekerijen.

“Als er helemaal niets aan de hand is en dit zijn goede bedrijven, waarom is twee dan te veel?”

Marco Molhoek van de VVD vroeg namelijk als reactie: “Als er helemaal niets aan de hand is en dit zijn goede bedrijven, waarom is twee dan te veel?”

Jouke de Jong van de ChristenUnie merkte op: “Bij één bedrijf wordt continu gezegd: er is eigenlijk niets aan de hand. Dat zou dan voor twee ook moeten gelden.”

Roy Postma van D66 stelde op zijn beurt vraagtekens bij het politie-advies: “Zo klinkt het een beetje als nattevingerwerk.”

Wie selecteert de kwekers?

Noch de gemeenteraad of de burgemeester gaan over de selectie overigens. Mocht een van de twee bedrijven, Leli Holland of Fresh Harvest, namelijk als winnaar uit de loting van 149 wietexperiment aanvragen komen, kunnen zij alleen advies geven over de locatie.

Verantwoordelijk voor het experiment gesloten coffeeshopketen zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Justitie en Veiligheid. Over wie de kwekers gaat bepalen, zegt het veelgestelde vragen document het volgende:

Een ambtelijke werkgroep zal de betrokken ministers adviseren over de vraag in hoeverre de ingediende aanvragen voldoen aan de gestelde eisen. De personen in deze werkgroep zijn geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring op diverse gebieden (zoals teelt, financiën, beveiliging, etc.). Daarnaast brengt de burgemeester van de gemeente waar een beoogde teeltlocatie is gelegen advies uit op het punt van veiligheid en openbare orde.

Verder valt in hetzelfde document de selectieprocedure stappen te lezen.

  • Een formele toets: de ministeries controleren of alle aanvragen compleet zijn en op de juiste manier zijn ingediend.
  • Een materiele toets: de ministeries controleren de inhoud van alle ingediende stukken. Voldoen deze aan alle criteria zoals omschreven in de wet- en regelgeving.
  • Een advies vanuit burgermeesters van de gemeenten waar aanvragers hun teeltlocatie willen vestigen.
  • Een loting; als er meer dan 10 goedgekeurde aanvragen zijn.
  • Een Bibob-onderzoek.

Hoe dan ook is het interessant om te volgen hoe het er in dit geval in de gemeente Smallingerland aan toe gaat. Dat beloofd nog wat voor de toekomst, wanneer het ook gaat spelen en naar buiten komt in de andere gemeenten.