Canadees onderzoek: illegale edibles hebben flink afwijkende THC waarden

Illegale eetbare cannabisproducten (edibles) bevatten aanzienlijk minder THC dan geadverteerd en pesticiden die niet zijn goedgekeurd voor gebruik op cannabis volgens nieuw Canadees onderzoek.

0
cannabisdranken vreetkick jan van piekeren
- Advertentie -

Eerder deze week maakte de Ontario Cannabis Store (OCS) en de Ontario Provincial Police (OPP) de resultaten bekend van een eerste test waarin legale en illegale eetbare cannabisproducten (edibles) werden vergeleken. De resultaten tonen aan dat illegale cannabisproducten aanzienlijk minder THC bevatten dan geadverteerd en pesticiden bevatten die niet zijn goedgekeurd voor gebruik op cannabis.

THC waarden op illegale edibles wijken enorm af in Canada en bevatten verboden pesticiden

Een eerste vergelijkend onderzoek uitgevoerd door de National Research Council of Canada (NRC) namens de OCS en OPP omvatte het testen van 44 eetbare cannabisproducten, met 22 legale producten gekocht van OCS en 22 illegale producten in beslag genomen door de OPP Provincial Joint Force Cannabis Enforcement Team (PJFCET) tijdens onderzoeken naar cannabishandhaving.

Testresultaten toonden aan dat de legale eetbare producten een hogere mate van nauwkeurigheid vertoonden in THC-niveaus dan illegale producten in vergelijking met de geadverteerde producten. Daarentegen varieerden de illegale monsters aanzienlijk in zowel verpakkingsgrootte als THC-gehalte, en de meeste hadden gemiddeld slechts 20% van de geadverteerde THC-niveaus.

illegale edibles canadees onderzoek foutieve THC waardes
Bron: Ontario cannabis study shows illegal cannabis fails to deliver the goods.

Illegale producten halen niet alleen de geadverteerde THC-niveaus, ze brengen consumenten ook in gevaar door ongeautoriseerde pesticiden en andere potentieel schadelijke verontreinigingen.

Van de 22 illegale producten die werden getest, bevatten er 19 ten minste één van de 96 pesticiden, waarvan vele honderden keren hoger bleken te zijn dan de rapportagelimieten die zijn vermeld in de verplichte testvereisten voor pesticiden van Health Canada voor cannabis.

Pesticiden in illegale edibles in Canada
Bron: Ontario cannabis study shows illegal cannabis fails to deliver the goods.
Pesticiden gebruik in illegale chocolade edibles
Bron: Ontario cannabis study shows illegal cannabis fails to deliver the goods.

Dit eerste onderzoek benadrukt de noodzaak van voortdurende investeringen in het vergroten van het aantal onderzoeken waarin legale en illegale cannabisproducten worden vergeleken.

“(…)belangrijk voorbeeld van waarom het kopen van cannabis via een legaal kanaal de veiligste optie is voor volwassenen”

“De Ontario Cannabis Store (OCS) zet zich in voor de legale cannabismarkt in Ontario – een markt die prioriteit geeft aan verantwoorde, geïnformeerde consumptie en een veilig alternatief biedt voor de illegale markt”, zegt Connie Dejak in het persbericht, voorzitter van de raad van bestuur van OCRC. “Door samen te werken met gewaardeerde partners zoals de OPP en andere wetshandhavingsinstanties, zijn we van plan te blijven investeren in onderzoek dat onze consumenten de informatie biedt die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen over hun gekochte consumptiekeuzes.”

“Het mandaat van OPP-PJFCET is om de illegale cannabismarkt en de georganiseerde misdaadgroepen en criminele netwerken die betrokken zijn bij de productie, distributie en verkoop van deze producten aan te pakken. Deze nieuwe studie, gepresenteerd in samenwerking met de OCS, is een belangrijk voorbeeld van waarom het kopen van cannabis via een legaal kanaal de veiligste optie is voor volwassenen. We moedigen alle consumenten aan om bewust, ijverig en slim te zijn over beslissingen met betrekking tot cannabis”, zegt Rachel Huggins, adjunct-directeur van OPP, Executive Lead – Cannabis Wetgeving.

Testresultaten sluiten aan op bevindingen eerdere studie

De testresultaten op de illegale eetbare cannabisproducten sluiten aan bij de bevindingen van een eerdere studie uitgevoerd door de NRC namens de OPP, waaruit bleek dat illegale gedroogde bloemen toppen hoge niveaus van pesticiden bevatten die niet zijn toegestaan ​​voor gebruik op cannabis. Hoewel de meerderheid van de illegale vape-monsters geen THC-niveaus op hun verpakking aangaf, bevatten de zes monsters met labels die beweerden THC-niveaus van meer dan 90% te hebben, maar in werkelijkheid ongeveer 50%.

Producten die op de legale markt zijn gekocht, hetzij via een geautoriseerde winkel of online op OCS.ca in Ontario, moeten voldoen aan strikte test-, verpakkings- en etiketteringsvereisten. Dit betekent dat consumenten transparante informatie krijgen over het gehalte aan cannabinoïden en andere ingrediënten, zodat ze erop kunnen vertrouwen dat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de hoeveelheid THC en andere cannabinoïden die ze consumeren. De voorschriften van Health Canada vereisen ook dat legale cannabisproducten worden verkocht in een kindveilige verpakking en dat ze worden verpakt op een manier die niet aantrekkelijk is voor kinderen en jongeren.

Goed om hierbij te vermelden is dat de Ontario Cannabis Store het staatsmonopolie heeft op de online verkoop van cannabisproducten. Enige bias zal ogenschijnlijk wel aanwezig zijn. Wel kan je bij de Ontario Cannabis Store ook cannabiszaden kopen overigens om zelf thuis legaal te kweken, dat is dan wel weer vooruitstrevend.

Verder is sinds eind 2020 legale wiet in Canada goedkoper dan de zwarte markt, zijn er nu meer cannabiswinkels dan in Nederland, was er begin 2021 voor het eerst meer legale cannabis verkocht dan op de zwarte markt en heeft de cannabisindustrie in Canada al meer dan $43.5 miljard toegevoegd aan het BBP.

Het onderzoek van 11 pagina’s is hier te downloaden als PDF.