Afgewezen wietproef aspirant CanBuiten mag toch meeloten morgen

Ze hadden aanvankelijk gevraagd om de loting uit te stellen, maar de rechtbank vond de gevolgen daarvan te groot. Daarom werd besloten dat CanBuiten alsnog mee mag loten.

0
CanBuiten
Bron: website Canbuiten

Terwijl we nog wachten op het nieuws van Project C, laat Trouw al weten dat CanBuiten toch mag meeloten voor de wietproef.

De rechter gaf CanBuiten gelijk in hun bezwaar dat ze te weinig tijd hebben gekregen. Ze hadden aanvankelijk gevraagd om de loting uit te stellen, maar de rechtbank vond de gevolgen daarvan te groot. Daarom werd besloten dat CanBuiten alsnog mee mag loten.

Mochten ze alsnog worden ingeloot, dan kunnen ze de bezwaarprocedure af ronden laat Trouw weten.

Update: Project C mag toch niet meeloten voor experiment gesloten coffeeshopketen

Pascal van Oers namens Project C liet weten dat hun kort geding om 20.00 begint en ze verwachten dan ook een positieve uitslag.

Wie zijn CanBuiten?

CanBuiten is een team van drie personen en hebben jarenlange internationale ervaring in de landbouw en de IT. Met dit plan willen zij aantonen dat er buiten legaal cannabis geteeld kan worden op redelijk (relatief) grote schaal. En dat je heel goed een gesloten cannabisketen kunt organiseren die transparant, duurzaam en veilig is. “Aardappels en uien telen boeren immers ook niet in een gebouw of een kas,” zeggen ze op de website.

Loting op 3 december

De Rijksoverheid publiceerde een bericht op 27 november dat de ‘selectie wiettelers in afrondende fase’ is en de loting op 3 december zal plaatsvinden. Verder lieten ze weten: “De 10 aspirant wiettelers die worden ingeloot zullen nog wel een integriteitsonderzoek doorlopen. Als dit proces vlot verloopt en hier geen bezwaren uit voortkomen kunnen eind februari 2021 de telers formeel aangewezen worden.”

In de kamerbrief die volgde, werd meer duidelijk over het proces.

“Er zijn 96 aanvragen afgewezen en 51 aanvragen zijn door de selectie gekomen. Dat betekent dat er geloot zal worden. De loting door de notaris vindt plaats op 3 december as. Aan alle aanvragers die doorgaan wordt een lotnummer toegekend. In totaal doen 39 lotnummers mee in de loting.”

Met CanBuiten, maakt dat dus 52 aanvragen die door de selectie zijn gekomen, met in totaal 40 lotnummers.

“DIT VERKLAART WAAROM ER VAN DE 51 AANVRAGEN
DIE DOOR ZIJN, UITEINDELIJK 39 LOTNUMMERS OVERBLIJVEN”

En als je wel door de selectie bent gekomen, maar niet bent uitgeloot? “Sommige aanvragers hebben meerdere aanvragen ingediend met alternatieve locaties. In die gevallen dat de aanvrager de intentie heeft om op één van die locaties te starten, loot deze aanvrager mee met één lotnummer. In geval de aanvrager de intentie heeft om meerdere teeltbedrijven te vestigen, zijn er meerdere lotnummers toegekend. Dit verklaart waarom er van de 51 aanvragen
die door zijn, uiteindelijk 39 lotnummers overblijven. De eerste tien ingelote
aanvragers gaan door voor een BIBOB-onderzoek. De nummers 11 en volgende
komen op een wachtlijst.”

Ook over die BIBOB lieten ze nog wat meer weten: “Indien het BIBOB-onderzoek aanleiding geeft om negatief te besluiten op een ingelote aanvrager, dan volgt een BIBOB-onderzoek van de eerstvolgende aanvrager op de wachtlijst.”