Home Buitenland Nieuws Cannabis Clubs in Barcelona gered door juridische maas in de wet

Cannabis Clubs in Barcelona gered door juridische maas in de wet

De cannabis clubs in Barcelona zullen voortaan vallen onder een generieke licentie voor een "private sociale club".

0
Spanje barcelona cannabis social club coffeeshop amsterdam
- Advertentie -
Dutch Passion
PCN Symposium

Afgelopen augustus (2021) vernietigde het Hooggerechtshof de voorschriften van 2016 van de gemeenteraad van Barcelona die de activiteiten van deze cannabis clubs toestonden. De verordening legde de eisen vast waaraan deze gebouwen moeten voldoen, zoals de afstand die ze moeten bewaren tot scholen en andere voorzieningen, toegangsvoorwaarden, ventilatie. Met de vernietiging was het laatste juridische houvast dat nog over was voor de clubs verdwenen, maar nu is er dus gelukkig een oplossing gevonden.

Cannabis Clubs in Barcelona kunnen opgelucht adem halen

De vele cannabis clubs zullen niet langer opereren onder de gemeentelijke vergunning voor cannabisclubs, maar onder een veel algemenere vergunning voor een “private sociale club” bericht El Diario.

De interpretatie van de gemeenteraad en de CatFAC, de belangenvereniging van de clubs in Catalonië, is dat de Hoge Raad de bevoegdheid van het gemeentehuis om cannabisverenigingen in de stad te bevelen heeft vernietigd, zonder in dit geval uitspraak te doen over de activiteit van deze vestigingen. Wat de gemeente wilde vermijden, zo wijzen bronnen die bekend zijn met de onderhandelingen, was dat deze panden open blijven zonder enige vorm van gemeentelijke vergunning.

De nieuwe realiteit betekent dat deze locaties veel minder controle zullen hebben. Ze hoeven niet langer te voldoen aan een lange lijst van vereisten om te openen, maar alleen door de gemeenteraad van tevoren op de hoogte te stellen van hun oprichting als particuliere vereniging, kunnen ze hun deuren openen.

“Het huidige scenario is een stap achteruit, vergelijkbaar met toen deze activiteit geen enkele vorm van regulering had in de stad”

“Het huidige scenario is een stap achteruit, vergelijkbaar met toen deze activiteit geen enkele vorm van regulering had in de stad”, geeft Eric Asensio, woordvoerder van CatFAC, toe aan El Diario. “We weten dat ze nieuwe panden openen die niet voldoen aan de eerder door de gemeenteraad gevraagde eisen.”

Er zullen ook veranderingen binnen deze gebouwen plaatsvinden: ze mogen geen zichtbare cannabis club zijn, met de verschillende soorten cannabis en hun prijzen of enig element dat kan worden opgevat als ‘promotie van consumptie’. Leden kunnen in deze ruimtes nog steeds cannabis kopen, maar op een veel minder voor de hand liggende manier. Sommige van deze gebouwen overwegen zelfs een veto uit te spreken over het gebruik van cannabis binnen, hoewel velen van hen dit vandaag nog steeds toestaan.

“Het toezicht op cannabisverenigingen en clubs wordt opgevoerd”, wijzen ze vanuit de gemeenteraad op de nieuwe situatie. “Ook de inspectiecapaciteit en administratieve interventie om de naleving van de regelgeving die op hen van invloed is te garanderen en overlast voor omwonenden of inbreuken op de volksgezondheid te voorkomen.”

Meerdere clubs actief in Barcelona met links met Nederlandse coffeeshops

Eerder publiceerden we al eens een lijstje met zeven coffeeshops met ook een club in Barcelona. Dat ze in onzekerheid bestonden, bleek maar weer eens uit een inval bij Strainhunters recentelijk.

Cannabis Industrie Awards 2022