Cannabis legalisering in Duitsland: 4,7 miljard per jaar en 27.000 banen

Mocht Duitsland inderdaad overgaan tot de legalisering van cannabis, zou het 4,7 miljard euro per jaar kunnen opleveren en 27.000 banen volgens een nieuw gepubliceerd onderzoek.

0
Duitsland legalisering cannabis monopoly medicinale cannabis cansativa aphria Baden-Württemberg Groenen CDU
- Advertentie -

De legalisering van cannabis in Duitsland zou de belastingdienst in totaal meer dan 4,7 miljard euro per jaar kunnen opleveren door extra belastinginkomsten en socialezekerheidsbijdragen en besparingen bij wetshandhaving en justitie. Dat blijkt uit een onderzoek dat de concurrentie-econoom prof.dr. Justus Haucap van het Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) aan de Heinrich Heine University Düsseldorf (HHU) met zijn collega Leon Knoke gisteren presenteerde samen met de Deutsche Hanfverband (DHV) op een online persconferentie. De berekeningen zijn een update van een onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd in opdracht van de DHV.

Update, 24 november: Stoplichtcoalitie Duitsland: cannabis regulering in regeerakkoord

Duitsland kan flink profiteren van de legalisering van cannabis

Haucap stelt voor om de markt voor cannabis te reguleren en een belasting op de verkoop te heffen. Volgens de berekeningen zou de belastingdienst alleen al via een cannabisbelasting jaarlijks 1,8 miljard euro ontvangen. Daarbij komen nog extra inkomsten uit vennootschaps-, handels- en omzetbelasting van in totaal circa 735 miljoen euro, evenals hogere sociale lasten (526 miljoen euro) en loonbelasting (280 miljoen euro), die worden gecreëerd door circa 27.000 legale banen in de cannabisindustrie. De berekeningen zijn gebaseerd op evaluaties uit landen die cannabis al hebben gelegaliseerd, evenals op enquêtegegevens over consumentengedrag in Duitsland. Zo kan het cannabisgebruik in Duitsland worden geschat, waaruit inkomsten uit belastingen en heffingen kunnen worden berekend.

Al met al resulteert dit in een positief globaal fiscaal effect van ruim 4,7 miljard euro per jaar

Daarnaast leidt legalisatie tot forse besparingen bij de rechtshandhaving (1,05 miljard euro) en de rechtspraak (313 miljoen euro). Al met al resulteert dit in een positief globaal fiscaal effect van ruim 4,7 miljard euro per jaar.

“Het cannabisverbodsbeleid heeft gefaald en heeft het drugsgebruik niet kunnen beteugelen. Maar juist omdat cannabisgebruik schadelijk kan zijn voor de gezondheid, zou de zwarte markt onder staatstoezicht moeten komen. Regulering van de markt verhoogt niet alleen de consumentenbescherming, omdat de kwaliteit van cannabis kan worden gegarandeerd, maar maakt ook verslavingspreventie gemakkelijker en verlicht de last voor autoriteiten en de staatsbegroting,” legt Haucap, directeur van DICE, uit in het persbericht.

“Het verbod op cannabis is schadelijk en duur, er worden miljarden uit het raam gegooid voor zinloze politie-operaties. Het geld zou veel effectiever worden gebruikt voor educatie, preventie en hulp. Het is legalisatietijd!”, laat DHV-directeur Georg Wurth weten in het persbericht.

In het vorige onderzoek uit 2018 werd een lager volume geschat. Het verschil vloeit voort uit vier factoren:

  1. Ten eerste kan nu worden uitgegaan van een hoger cannabisgebruik, zodat ook kan worden uitgegaan van hogere inkomsten uit cannabisbelasting en btw.
  2. Ten tweede zijn de productiekosten wereldwijd gedaald, zodat een hogere cannabisbelasting kan worden ingeschat zonder dat de legale cannabisprijs boven de 10 euro per gram uitkomt.
  3. Ten derde leidt een hogere consumptie ook tot meer banen en bijbehorende belastinginkomsten.
  4. Ten vierde is het door een betere datasituatie voor het eerst mogelijk om besparingen op het gebied van justitie bij legalisatie te kwantificeren.

Tabel: Fiscale effecten van de legalisering van cannabis in Duitsland

Belastingsoort / kostenpost

Inkomen / besparingen in euro’s

Cannabisbelasting

1.800.000.000

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

650.000.000

Bedrijfsbelasting

25.978.909

Vennootschapsbelasting

58.867.248

Inkomstenbelasting

279.892.152

Socialezekerheidsbijdragen

525.949.740

Uitgespaarde politie kosten

1.051.185.370

Besparingen rechterlijke macht (rechtbanken, officieren van justitie, penitentiaire inrichtingen)

313.414.043

Totaal

4.705.287.462

Duitsland op koers om cannabis te legaliseren

Nu de gunstige stoplichtcoalitie aan het formeren is, komen er berichten dat ze dichtbij een akkoord zijn op het gebied van de legalisering van cannabis. Ook jaagt de apothekersbond inmiddels op het monopolie op de verkoop ervan.