Coffeeshop Stingray blijft gesloten, rechter kiest kant gemeente Beverwijk

Meermaals is er voorraad gevonden, kwekerijen en illegaal vuurwerk.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

Coffeeshop Stingray in Beverwijk heeft bot gevonden bij de bestuursrechter, die daarmee mee gaat in de beargumentering van de gemeente Beverwijk dat ‘de exploitanten van de coffeeshop niet meer van goed levensgedrag zijn’.

Coffeeshop Stingray in Beverwijk moet gesloten blijven van de bestuursrechter

In april werd duidelijk dat de coffeeshop vanaf 2 mei zijn deuren moet sluiten. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moeten coffeeshopondernemers namelijk ‘van goed levensgedrag’ zijn, en dat is niet (meer) het geval, oordeelde burgemeester Martijn Smit (PvdA): “Mijn doel is om een einde te maken aan ondermijnende activiteiten. In Beverwijk is er geen plek voor malafide ondernemers en ondernemingen”, aldus burgemeester Smit.

Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat die uitspraken van de gemeente zijn gebaseerd op meerdere vondsten van de voorraad, kwekerijen en illegaal vuurwerk.

Verweerder heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter op basis van de voorhanden informatie immers kunnen concluderen dat zij (direct of indirect) betrokken zijn geweest bij de gehele keten van handel in softdrugs, en zich niet hebben beperkt tot de gedoogde vorm van exploitatie van een coffeeshop. De voorzieningenrechter ziet vooralsnog geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de bestuurlijke rapportages. 

De rechter heeft dan ook de gemeente gelijk gegeven en daarmee moet coffeeshop Stingray gesloten blijven.

Cannabis Industrie Awards 2023