Na 12 jaar einde rechtszaak coffeeshop Koffie & Dromen Blowboot in Almere?

Na 12 jaar komt een einde aan de rechtszaak tegen de eigenaren en de bedrijfsleider van de coffeeshop Koffie & Dromen (De Blowboot) in Almere.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

De rechtbank in Lelystad heeft het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard en daarmee komt een einde aan de maar liefst twaalf jaar durende rechtszaak tegen de eigenaren en de bedrijfsleider van de coffeeshop Koffie & Dromen (De Blowboot) in Almere.

Update, 21 maart 2023: OM wil blowboot-zaak voor derde keer voor de rechter brengen

Update, juni 2021: volgens een ingewijde bestaat de kans dat het OM de rechtszaak toch weer op pakt.

Rechtszaak tegen Blowboot oorspronkelijk gestart in 2009

De rechtszaak was ooit aangespannen nadat een externe voorraad van de coffeeshop werd gevonden, omdat nu eenmaal een coffeeshop niet meer dan 500 gram in het pand mag hebben. Al in 2012 oordeelde de rechtbank dat de eigenaren en de bedrijfsleider niet vervolgd mochten worden. Het Openbaar Ministerie (OM) ging in Hoger Beroep waarna het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde dat de gehele rechtszaak overnieuw moest.

In de zaak die pas dit jaar weer aan het rollen kwam, nam het OM nam het volgende standpunt in:

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat hij ontvankelijk is in de (voortzetting van de) vervolging. Uit vaste rechtspraak blijkt dat overschrijding van de redelijke termijn niet tot een niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie kan leiden, ook niet in uitzonderlijke gevallen. Van een schending van het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging is geen sprake. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is plaats voor een niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie op die grond en dat is in deze zaak niet aan de orde.

Maar het mocht niet baten, want de rechtbank concludeerde:

De conclusie van de rechtbank is dat de beslissing van het Openbaar Ministerie om in deze zaak de vervolging van verdachte voort te zetten, gelet op alle hiervoor genoemde feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang beschouwd, in strijd is met het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging. De rechtbank zal de officier van justitie daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn vervolging.

Bij deze feliciteren we dan ook van harte de betrokkenen met het einde van de rechtszaak.