Gezondheidsminister Beieren lobbyde bij EU tegen legalisatie door Duitsland

De strijd in Duitsland en in de Europese Unie is dus zeker nog niet gestreden.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

De conservatieve minister van Volksgezondheid van Beieren Klaus Holetschek is afgelopen woensdag aan het lobbyen geweest bij de Europese Unie tegen de legalisatie van cannabis laat hij weten op Twitter en in een persbericht.

Daar ontmoette hij woensdag de directeur-generaal van de EU voor migratie en binnenlandse zaken in Brussel om aan te dringen op een EU-veto.

Holetschek liet in een persbericht weten dat hij de EU-functionaris, Monique Pariat, het volgende vertelde: “De geplande legalisering van cannabis door de federale overheid is niet alleen een gevaar voor de gezondheid, maar ik ben ervan overtuigd dat het ook in strijd is met de Europese wetgeving. Dat heb ik mevrouw Algemeen Directeur Pariat vandaag uitgelegd en duidelijk gemaakt dat groen licht voor dit project door de verkeerslichtenregering een fataal signaal zou zijn, onder meer met het oog op preventie en de bescherming van kinderen en jongeren.”

Eind oktober presenteerde federaal minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach een kernpuntendocument voor plannen om cannabis te legaliseren. Hij had aangekondigd eerst de Europese Commissie te laten controleren of de plannen verenigbaar zijn met het Europese recht.

“(…)Op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens lijkt de Europese Commissie er niet van overtuigd dat legalisering negatieve gevolgen zou hebben voor de gezondheid(…)”

Holetschek zei daarover: “Ik ben optimistisch dat de Europese Commissie een evenwichtig effect zal hebben op het verhitte legaliseringsdebat in Duitsland. Mijn indruk is dat de Commissie de verkoop van cannabis als problematisch beschouwt onder de Europese wetgeving en dat dit niet onder de wettelijke mogelijkheden valt. Op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens lijkt de Europese Commissie er niet van overtuigd dat legalisering negatieve gevolgen zou hebben voor de gezondheid. Ik heb ook de indruk dat het onderwerp geen hoge prioriteit heeft gezien de vele andere prangende kwesties op EU-niveau. Het door de stoplichtcoalitie gepresenteerde voorstel haalt het daarom waarschijnlijk niet wat mij blij zal maken.”

Hij vervolgde: “Naar mijn mening is de cannabisreis van de verkeerslichtcoalitie niet verenigbaar met de duidelijke vereisten van de Europese wetgeving op dit gebied. Het Schengenverdrag uit 1990 en het EU-kaderbesluit ter bestrijding van illegale drugshandel uit 2004 verplichten Duitsland en de andere EU-lidstaten om de productie, verkoop en distributie van verdovende middelen zoals cannabis strafbaar te stellen. De enige uitzondering hierop is streng gecontroleerde handel die wordt gebruikt voor medische of wetenschappelijke doeleinden.”

“Het is daarom niet mogelijk om de handel in recreatieve cannabis op nationale basis te legaliseren – ook al zou deze strikt worden gereguleerd door de staat(…)”

De minister voegde eraan toe: “Het is daarom niet mogelijk om de handel in recreatieve cannabis op nationale basis te legaliseren – ook al zou deze strikt worden gereguleerd door de staat. Ook de vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is hier duidelijk over: Het op de markt brengen van verdovende middelen voor andere doeleinden dan medische of wetenschappelijke doeleinden is in alle lidstaten verboden (09 – Josemans v Burgemeester van Maastricht).”

Holetschek herhaalde: “Beieren is strikt tegen de legalisering van cannabis en zal ook op federaal niveau alles uit de kast halen om de wet te voorkomen als het zover komt. Maar het zou nog beter zijn als de federale regering op voorhand beseft dat hun project niet alleen twijfelachtig is op het gebied van gezondheid, maar waarschijnlijk ook zal mislukken vanwege het EU-recht. Dan zou meneer Lauterbach weer capaciteit vrij hebben om de echt prangende problemen in de gezondheidszorg op zich te nemen, zoals de situatie in ziekenhuizen, de hervorming van de zorg en de financiering van de wettelijke ziektekostenverzekering.”

Strijd in Duitsland en in de Europese Unie voor de legalisering van cannabis zeker nog niet gestreden

De strijd in Duitsland en in de Europese Unie is dus zeker nog niet gestreden. Alhoewel je het ook positief kan opvatten zoals de persoon in onderstaande Tweet speculeert:

Vrij vertaald:

“Op de een of andere manier is het geruststellend als de Beierse minister van Volksgezondheid (conservatief) denkt dat hij de Europese Commissie moet uitleggen dat legalisatie geen optie is. Dan moeten er signalen zijn dat de EC liever groen licht geeft.”