Hoofdlijnenakkoord: “Het blijft verboden drugs te bezitten, verkopen of produceren.”

In het zojuist gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat de volgende zin: "Het blijft verboden drugs te bezitten, verkopen of produceren."

0
Foto door Ralf Roletschek (Via Wikimedia Commons)
- Advertentie -

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Zojuist hebben de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hun eindverslag en het hoofdlijnenakkoord overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. Een snelle zoektocht door het document op het woord ‘drugs’ levert in ieder geval de volgende zin op: “Het blijft verboden drugs te bezitten, verkopen of produceren.”.

“Het blijft verboden drugs te bezitten, verkopen of produceren.”

Dat is terug te vinden op pagina 21 van het hoofdlijnenakkoord onder de opsomming van prioriteiten van hoofdstuk 8 getiteld Nationale Veiligheid.

Wat de impact daarvan is op het Experiment gesloten coffeeshopketen en de cannabisindustrie an sich is op dit moment nog niet duidelijk.

Eerst zal er nog een kabinet moeten worden gevormd.

Andere sleutelwoorden als ‘wiet’, ‘cannabis’ of ‘experiment’ leverden geen resultaten op.

Fleur Agema (PVV) mogelijk nieuwe minister van VWS

De vrees is dat Fleur Agema van de PVV de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal worden en daarmee Pia Dijkstra en Ernst Kuipers zal op volgen (beiden D66) die de afgelopen kabinetsperiode minister waren.

Een eerdere motie van de PVV om het experiment te pauzeren kreeg niet genoeg steun.

Alleen Denk, SGP, CDA, CU en de PVV stemden voor, waardoor er geen meerderheid was.

De andere motie die een grote impact zou hebben was de motie van de SGP 36279-13 (PDF), een motie voor het intrekken van de Wietwet in de Eerste Kamer. Ook daar was destijds geen meerderheid voor. Alleen de SGP en de PVV waren voor.